Thursday, 20 October 2016

NHÂN QUẢ GIẾT GÀ HÀNG LOẠT

"Hỏi: Thưa Thầy, nói về nhân quả thì con gà là do nhân ác nó tạo thành con gà, như hồi nãy Thầy nói những nơi chết hàng loạt đó như là bắt một đống gà thảy vô lửa đốt hoặc là thảy xuống hầm. Trong khi nó chết hàng loạt như thế thì nhân quả có thể trở thành con người được không hay là nó vẫn tiếp tục con gà nữa Thầy?

Đáp: Trong nhân ác của nó đó, nó không có tiếp tục con gà nữa con. Cái nhân ác nó thải ra những từ trường, khi mà nó bị diệt như vậy đó thì từ trường ác đau khổ, bởi vì cái quả khổ của nó mà, cũng như quả đắng rồi. Con thấy không, con gà nó bị quăng trong lửa đốt vậy, nó nóng, nó la, nó sợ hãi lắm. Từ trường nó phóng ra sự sợ hãi thành ra nhân quả của nó tiếp tục, cho nên vì vậy mà tương ưng với thời tiết của vũ trụ, nó trở thành lũ lụt bão tố, nó trở thành sóng thần hay động đất. Nó không thành một con gà nữa mà nó thành những cái khác để nó tiêu diệt những cái ác mà mình đang làm ác.
Cho nên, con thấy, mình càng tiêu diệt nó lung thì bắt đầu mình thấy thời tiết thay đổi, sóng thần, lũ lụt, bão tố, … đủ loại hết, con thấy không? Gần đây con thấy ghê gớm không? Tại vì ác quá mà! Gà như vậy mà nó đem nó đốt trong lửa, nó quăng vô, gà nó oắc oắc vì nóng đó, trời ơi nó chết hàng loạt, hàng loạt, …"
...

"Hỏi: Vậy là nó chuyển nhân quả của nó phải không Thầy?

Đáp: Nó không chuyển đâu con, nó trả quả đó. Nó trả quả, sự đau khổ của nó thành cái từ trường ác phóng xuất lên không gian, nó làm cho thời tiết thay đổi, bắt đầu lũ lụt, bão tố chổ này, chổ kia. Thời tiết chổ này hạn hán, chổ kia thì lũ lụt, chổ nọ thì sóng thần, đủ loại, chổ khác thì động đất, nó làm đủ loại hết, … vì con người của mình sống ác nên nó sanh ra như vậy.
Mình ăn thịt gà, nó sanh ra gà, mình ăn cá nó sanh ra cá, cho nên nó đủ loại hết. Vì vậy cho nên từ đó những loài vật nó bị diệt đi, nó tưởng đâu nó trả quả chứ sự thật đang trả đó. Chính mình, con người của mình làm ác mà nó thành những con gà trả quả thì nhân ác nó đau khổ nó trở thành cái nhân ác nữa, cái quả ác nữa cho nên nó thành ra từ trường. Mà từ trường đó bây giờ nó không sanh, bởi vì người ta diệt nó rồi, nó đâu còn sanh được nữa, đâu có còn nuôi trại gà vịt nữa. Nó sanh thì tức là nó thành một cái khác nữa, thành môi trường sống khác ác hơn nữa, nó tạo chúng ta hàng loạt loạt, như sóng thần nó không những giết con người mà nó còn giết loài chúng sanh nữa. "
...

"Cho nên vì vậy mà con thấy con gà nó chết nó thành con gà nữa đâu, nó thành từ trường ác nó còn khắc nghiệt hơn bởi vì hồi nó chết nó la, nó đau khổ đó thì nó phóng xuất ra từ trường đau khổ, con hiểu không? "
...

"Cho nên, từ cái thiện nó đi đến cái ác. Từ cực ác nó diệt lại, nó làm cho tiêu diệt những cái đó. Bây giờ trở lại, nó còn lại môi trường sống nó không vắng người đâu, nó không vắng loài vật đâu. Rồi bắt đầu lần lượt nó thiện lại rồi nó đến cực ác của nó. Chỉ có chúng ta tu mới thoát ra mà thôi, còn không tu thì không thoát ra được. Chỉ có đạo Phật là hướng dẫn chúng ta thoát ra được quy luật của nhân quả, đó các con thấy chưa?! "
...

p/s: Bài vấn đạo về nhân quả sát sanh, nó liên hệ đến nhân quả thời tiết vũ trụ giúp cho chúng ta hiểu thêm về mối liên hệ nhân quả của các hiện tượng xung quanh ta.

Bài vấn đạo được xuất bản trên thư viện dưới dạng bản in chuẩn pdf, dạng web html, hội thoại mp3. Quý bạn đọc vui lòng nhấp vào liên kết hình dưới để đọc chi tiết, nghe hoặc tải về tại đây.

Sunday, 9 October 2016

NGHIỆP GIẢI THOÁT VÀ SỨC TỈNH THỨC


"...Cho nên cái người tu, hỏi nó còn cái gì, nghĩa là bây giờ mình tu mà ngũ uẩn mình cũng hoại diệt mất hết, cái người không tu cũng mất hết thì vậy tu để làm gì?..."
...

"Cho nên khi mà không tu thì chúng ta có cái nghiệp lực thiện ác mà tái sanh luân hồi chứ không phải linh hồn, mà khi tu thì chúng ta có cái nghiệp, cái nghiệp không tham sân si. Hằng ngày Thầy tác ý như thế này: “Tâm như cục đất không tham sân si”, không ngờ nó trở thành cái nghiệp không tham sân si, cái tác ý này nó mới tạo thành cái nghiệp không tham sân si, cái lực của nó. Cho nên cuối cùng Thầy còn có được cái này, chứ một người tu rồi chết thì ngũ uẩn này nó không còn một cái vật gì nữa mà nó còn cái nghiệp của nó, cái sức tác ý của nó, tâm không có tham sân si. Nhưng mà tới chừng mà tác ý tới mức mà tham sân si nó không còn thì cái lệnh này lại là cái lực không tham sân si gọi là nghiệp không tham sân si, còn cái nghiệp tham sân si nó luôn luôn tái sanh luân hồi; còn cái nghiệp không tham sân si luôn luôn nó vĩnh viễn nó chấm dứt không còn tái sanh luân hồi bởi vì nó không còn tham sân si nữa."
...

"Cho nên đến giai đoạn thứ tư, lúc bây giờ khi mà chúng ta tu tới sức tỉnh thức thứ tư. Khi mà chúng ta sanh ra chúng ta còn nhớ lại hồi đó mình ở làng nào, xã nào, tên gì, ở xứ nào, … nó biết sạch hết. Đó là cái sức tỉnh thức thứ tư rồi. Ở trên kinh điển của Phật dạy chúng ta bốn giai đoạn tập tỉnh thức mà. Cho nên các con thấy nếu đứa bé sanh ra nó biết cha mẹ nó đời trước ai là ai, ở trên xứ nào, làng nào thì đứa bé thật là kỳ lạ thiệt chứ. Nhưng mà thật sự ra cái sức tỉnh thức của nó chứ gì. Cho nên các ông Lạt Ma hầu hết là tu vào cái sức tỉnh thức này.
Cho nên có nhiều ông Lạt Ma sinh ra biết được đời trước của mình chứ gì? Các con nghe đọc sách của Tây Tạng chưa? Đó là những điều kiện mà giáo lý của nhà Phật đã xác định điều đó. Nhưng chúng ta tỉnh thức chưa phải là để mà giải thoát. Cho nên mấy ông Lạt Ma chưa giải thoát, có thần thông thật nhưng mà chưa giải thoát. Do Mật Tông mà luyện thần thông tưởng, cho nên nó có những cái đặc biệt nhưng cái đặc biệt đó chưa giải quyết được vấn đề sanh tử luân hồi, các con hiểu điều đó chưa? ..."
...

"Cho nên trên cái sự tu tập của Phật thì phải hiểu rõ, rất rõ, chỉ có những người mà nhập được các định, người ta mới quan sát được tất cả những sự kiện xảy ra. Ngồi đây mà người ta dùng cái Thiên Nhãn Minh, tức là cái trí tuệ Tam Minh người ta quan sát được vũ trụ, mà vũ trụ là vô cùng, vô tận. Người ta ngồi đây người ta nhìn như mình nhìn chỉ ở trong lòng bàn tay, thấy trước mặt mọi vật. Thì các con thấy người ta tu hành người ta rất vất vả cực khổ, ăn ngày một bữa, người ta sống đâu có phải như ngoài đời đâu. Người ta sống một mình mà đền đáp lại công lao tu tập của người ta bằng cách người ta tu đến mức độ mà người ta ngồi quan sát vũ trụ, người ta biết được tất cả những hành tinh trên không gian này là như thế nào, đâu phải người tu chỉ có biết tu mà thôi đâu. "
...

p/s: - Tư liệu này do nhóm Học Tập Đạo Đức ghi chép lại lời giảng của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc về nghiệp không tham sân si và sức tỉnh thức, có 4 giai đoạn.
- Nhờ bài giảng và tư liệu này cho chúng ta hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề tái sanh, lợi ích của tu tập, các hiện tượng mà người ta cho là đặc biệt như một số người có khả năng nhớ được quá khứ tiền kiếp của mình,...
- Tư liệu được xuất bản dưới dạng bản in chuẩn pdf, dạng web html. Quý bạn đọc vui lòng nhấp vào liên kết hình dưới để đọc toàn bộ hoặc tải về:

Saturday, 8 October 2016

WHY DID A STORM, HURRICANE CHANGE THE COURSE AND WEAKEN?
This is a message for all people around the world:To answer this question we need to ask some more questions: why there are a storm, hurricane ? Why a storm, hurricane goes directly to that island, country not others ?

Everything happens in this world are the cause and effect.

So what are the causes of all catastrophe, accident, disease, storm, hurricane, flood, earthquake and other natural phenomena ?

They are from actions, speeches and thoughts of human beings.

People have not known that all their actions, speeches and thoughts have been produced and left an invisible force in the space. Those forces look like a magnetic field which cause a large scale of change in pressures at different places around the world. Therefore, due to different pressures at different places, a winds, storms, hurricane, earthquakes,... appear.

So what are those forces ? They are:
  • Killing, hit, hunting, fishing and eating forces from killers, hunter, fisher and eaters.
  • Scaring forces of beings from being killed, hit, hunted and fished.
  • Anger 's forces of beings from being killed, hit, hunted, and fished.
  • Hurting forces from being killed, hit, hunted and fished.
  • Screaming forces from being killed, hit, hunted, eaten and fished.
  • And so on...
    Those forces will return back to all human who had killed, hit, hunted, eaten, fished other beings. Those forces create storm, catastrophe, hurricane, flood, fire,... everywhere in the world.
Let's see what kind of action, speech and thought cause those catastrophes ? They are an evil actions, speeches and thoughts.

Most common actions we can easily see are:
1- Kill, hit, hunt, catch, fire and eat meat of other beings. Not respect life of other beings.
2- Steal something from others, take what is not given you.
3- Sexual misconduct or all kinds of bodily harm

Most commons speeches we can see are:
1- False speech
2- Malicious speech
3- Harsh speech
4- Frivolous talk or gossip
5- Take intoxicating drinks and drugs, marijuana

Most common thought we can see are:
1- Greed
2- Anger
3- Wrong will

Therefore, If people live with good actions, speeches and thoughts then the winds, storms, flood or hurricane will change their course off the places where people live and weaken.

Most common places where often got storms, flood and hurricane are along the coast. Why ? Because at most of that coast, people do not love other beings. They catch fish and other sea animals, they like to go fishing, they like to eat seafood. Those places are Japan, Haiti, east coast of America,and so on...

Tons of fish and sea animals were caught every day. Millions of fish and sea animals died everyday, Millions of invisible evil forces from those fish and sea animals spread out into the space every day. Those fields have accumulated and someday they will return back to human beings by storms, flood and hurricane. That is an effect. when the storm, flood, hurricane came, people died as fish and sea animals.

If people want to stop storm, flood and hurricane, let's love and respect life of all beings, Stop killing, hunting, striking, catching, fire or eating meat of other beings.

Wherever people love and respect life of other beings, the storm, flood and hurricane will not exist. If it exists, it will change the course off those places and become weaken.

Beside storm, flood and hurricane, there are more fire, earthquake, disease around the world appear more and more every day. Those are the cause and effect of human beings, too.

So remember: “ Respect life of other beings is helping save our life”. Do not kill, hunt, catch,fire and eat meat of other beings anymore. Loving all beings is the key of happiness.