Tuesday, 19 July 2016

NHÂN BẢN ĐỨC PHẬT THÍCH CA"Hỏi: Các nhà khoa học có ý tưởng lấy gen của con khủng long còn lưu lại để tái tạo nên con khủng long thật. Vậy nếu họ lấy gen để chế ra Chúa Jesu mới? Hoặc họ lấy gen của Phật Thích Ca từ xá lợi, răng, tóc thì sẽ ra sao? Có thể ra đời một vị Phật mới không?

Đáp: Xá lợi của Phật đều không phải của Phật Thích Ca. Chỉ có 2 răng và tóc là thật. Nếu họ nhân bản vô tính từ gen Phật trích từ răng, tóc thì Phật’ này sẽ có sắc, thọ, hành giống Phật Thích Ca. Nhưng tưởng & thức thì không giống. Người Phật’ có tính tình giống như nhà khoa học chế ra người Phật’ này vì theo quy luật nhân quả, con phải giống cha hoặc mẹ. Người Phật’ này là một loại thú vật."
...

p/s: - Bài vấn đạo được xuất bản trên thư viện dưới dạng bản in chuẩn pdf, dạng web html và bút tích bản viết tay (do cư sĩ Tịnh Quang ghi lại). Quý bạn đọc vui lòng nhấp vào liên kết hình dưới để xem toàn bộ hoặc tải về tại thuvienthichthonglac