Saturday, 26 March 2016

VƯỢT QUA NHÂN QUẢ


(Kính gửi: Liễu Pháp)

"...Con là một người phụ nữ Việt Nam biết lo cho những người thân của mình hướng về con đường giải thoát. Giúp chồng đi tu, con đi tu nhưng duyên nghiệp của mọi người chưa đủ: chồng bỏ cuộc, con bệnh đau.

Cuộc đời con người đều do nhân quả, nếu ta không cố chuyển nhân quả để thoát ra nó thì ta sẽ bị nó dẫn đi trong đường khổ đau.

Đụng đến nhân quả là đụng đến thiện ác, nếu chúng ta sợ hãi trước ác pháp thì ta dễ chùn bước. Chùn bước tức là đứng lại, đứng lại thì “chìm xuống” như Phật đã dạy; còn gặp ác pháp mà “tiến tới” thì “trôi dạt” như hoàn cảnh gia đình của con.


Cho nên gia đình con chỉ có vượt qua, vượt qua bằng cách nào?

Vượt qua bằng cách ngăn ác diệt ác pháp tức là biết tùy thuận, nhẫn nhục và bằng lòng trước mọi cảnh như trường hợp xảy ra con đã tu tập. Nếu không có pháp ngăn ác diệt ác pháp thì con là người khổ đau nhất và có thể chết.


Hằng ngày con dạy cho cháu hướng tâm như vậy rất tốt và phải cố gắng bền chí thì pháp hướng tâm có hiệu lực sẽ giúp cháu lành bệnh mà không cần phải uống thuốc. 

Hãy tin tưởng vào pháp của Phật sẽ giúp cháu chuyển nghiệp.


Cháu bị bệnh tâm thần phân liệt tức là có một số thần kinh phân biệt không hoạt động.


Vì hiểu sai Phật pháp mà người ta ức chế tâm để đi vào thiền định nên gây rối loạn thần kinh.

Đạo Phật chỉ có pháp tu thiền định duy nhất là “Ngăn ác diệt ác pháp” để khắc phục tâm phiền não, đau khổ của mình, nhờ đó mà được giải thoát mà có thiền định."
...
"Người gieo nhân làm cho người khác sợ hãi, hù, dọa, nạt, v.v.. thì kiếp này phải bị đau thần kinh...."
...

p/s: Bức tâm thư được xuất bản trên thư viện dưới dạng bản in chuẩn pdf, dạng web html và bút tích bản viết tay. Quý bạn đọc vui lòng nhấp vào liên kết này để xem toàn bộ hoặc tải về: