Monday, 22 February 2016

CẬN TỬ NGHIỆP NIẾT BÀN


"Kính gửi: Liễu Thông!

Sinh ra làm người không ai tránh khỏi cái chết.
Thế mà sợ chết sao hỡi con!
Lúc sắp chết hãy tác ý: “Tâm bất động, thanh thản”. Khi tác ý xong thì giữ tâm yên lặng chừng 1 phút thì lại tác ý nữa. Cứ tác ý như vậy cho đến khi chết.
Do không sợ và tác ý như vậy, khi chết sẽ vào Niết bàn không còn tái sanh luân hồi."
...
TB: Nhớ kỹ lời dạy này"


Trưởng Lão Thích Thông Lạc

(Trích từ thuvienthaythonglac.net)