Sunday, 28 February 2016

1 THỜI ĐIỂM CHỈ CÓ 1 TÂM


Từ trong phần kết luận của bài "TÂM VÀ Ý THỨC" có đoạn: "ý thức có bốn sự tư duy suy nghĩ chứ không phải là có bốn ý thức" chúng ta rút ra được 1 điều :

Tại bất kỳ 1 thời điểm A nào đó, chỉ tồn tại duy nhất 1 ý thức, hoặc cái này, hoặc cái kia của 4 dạng tư duy suy nghĩ, chứ không thể có sự tồn tại 4 dạng tư duy suy nghĩ cùng một lúc.

Ví dụ: - Khi có tâm tham ăn, ta biết có tư duy thuộc về ác, cái biết này gọi là tâm tham ăn.
- Khi ý thức tư duy suy nghĩ ăn là dục , ta biết có tư duy thuộc về thiện, cái biết này gọi là tâm thiện. Lúc này ý thức tư duy về dục ăn không còn nữa, tức tâm tham ăn không còn nữa, nhường chổ cho tâm thiện ly tham ăn.
- Khi ý thức tư duy cần phải tác ý đuổi tâm tham ăn này, ta biết có sự tư duy về truyền lệnh tác ý. Lúc này ý thức tư duy về ly dục không còn nữa, tức tâm ly dục tham ăn không còn nữa, nhường chổ cho tâm tác ý.
- Khi ý thức không có tư duy suy nghĩ về điều ác, thiện hoặc không ác không thiện, hoặc tác ý thì ta biết tâm đang bất động, thanh thản, an lạc và vô sự.

Nghĩa là tại bất kỳ 1 thời điểm nào đó chỉ tồn tại duy nhất 1 cái tâm, 1 cái biết mà thôi.

Từ đó suy ra muốn có tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự thì chúng ta đừng nghĩ rằng phải đi tìm nó, phải giữ nó, phải nhìn tâm bất động. Bởi vì khi ta muốn đi tìm tâm bất động thì tâm đang làm việc, đang bận, không thể có chổ cho một cái tâm khác xen vào được, nghĩa là tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự sẽ không bao giờ có. Tương tự nếu ta có ý muốn giữ gìn, muốn nhìn tâm bất động thì sẽ không bao giờ tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự xuất hiện.

Do vậy, đừng có ngồi thiền nhiếp tâm, an trú tâm, tìm tâm bất động, giữ tâm bất động, nhìn tâm bất động,hoặc ham thích các trạng thái khinh an hỷ lạc. Tâm đang bận rộn như vậy thì làm sao có được tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự.

Chính vì sự kết luận này mà chúng ta biết rằng: những ai đến tu viện ngồi thiền, nhắm mắt, lim dim đều đang tu sai. Chỉ những ai biết ngồi chơi, ý thức biết rõ mọi vật xung quanh nhưng không dính mắc, tâm ly dục ly ác pháp, người đó đang tu đúng, tâm họ đang bất động thanh thản an lạc và vô sự.

Không biết sự tư duy trên có đúng không, kính mong các vị đồng tu chỉ dạy thêm. Cám ơn.