Sunday, 14 June 2015

SỐNG THEO TỰ NHIÊN

Có câu nói mọi vật, mọi việc xảy ra trên đời đều là vô thường. Biết rõ là vô thường nên chúng ta hãy sống theo tự nhiên, chớ cố chấp, chớ ngưỡng cầu, chớ luyến tiếc, chớ than, chớ trách ai. Càng mong cầu nhiều thì càng lo lắng, sợ hãi và dẫn đến phiền muộn đau khổ.

Sống theo tự nhiên, cái gì đến thì cứ để nó đến, cái gì đi thì cứ để nó đi, không ngưỡng cầu hay mong cầu điều gì, không luyến tiếc, không than, không trách, không oán ai thì không phải lo lắng, sợ hãi hay phiền muộn đau khổ. Tâm hồn thanh thản an lạc và vô sự.