Sunday, 14 June 2015

NGƯỜI VÔ DỤNG

Như thế nào gọi là người vô dụng ? Có phải là người đó:

- Dễ nản chí, không kiên trì.
- Gặp khó khăn, thất bại, không biết vươn lên, không chịu động não, suy nghĩ cách để vượt qua hoặc xử lý vấn đề hoặc chỉ biết cầu trời khấn Phật.
- Gặp thất bại, thất tình, khó khăn thì tìm cách tự sát, uống rượu, buồn bã.

- Gặp việc khó khăn, trắc trở, thất bại thì đổ lỗi cho người, trách người, trách hoàn cảnh, không biết tìm cách xử lý, giải quyết công việc.
- Luôn thích dựa vào người khác, không có tự tin.
- Không chịu trách nhiệm những gì mình đã làm.
- Sống không mục tiêu.
- Luôn có những tư duy suy nghĩ tiêu cực.
- Nghiện rượu, cờ bạc, hút chích hay đắm chìm trong hoang lạc.
- Không dám đối diện với hiện thực, luôn lẩn trốn, lánh mặt hoặc chạy trốn.