Sunday, 14 June 2015

HỌA PHÚC

Ở đời khó có ai tránh được họa. Dù có câu: "Trong phúc có họa, trong họa có phúc". Nhưng nếu nhìn kỹ chúng ta có thể thấy rõ họa do đâu mà có ? Đó là do đủ nhân và duyên hợp thành.

Nhân ở đây chính là lòng tham, dục vọng. Lòng tham của người, người ở đây chính là mình và người khác. Ngoài ra còn có những duyên quan trọng khác dẫn đến họa chính là của cải, vật chất, tài sản, đất đai, tài nguyên, vật báu quí hiếm, cái đẹp, cái tài, cái tốt, công danh, chức vị, quyền lực, tình cảm, thức ăn, thức uống, xe, ...

Con người vì của cải, tài sản, vì danh vì lợi, vì tình cảm, vì những vật quý báu hiếm hoi trên thế gian, vì đất đai, tài nguyên, vì ăn uống, vì danh lợi, vì cái đẹp, cái tốt, cái tài, vì bí quyết, ... mà trộm cướp, tranh giành nhau, muốn chiếm đoạt làm của riêng cho mình cho người.

Ở đâu có những duyên trên thì ở đó sẽ có sự nguy hại đến chính mình và người khác, mình hại mình, mình hại người, người hại mình, người hại người.

Do vậy, người muốn tránh họa thì nên cắt đứt nhân tham và những duyên đó. Chỉ khi xa rời 2 thứ trên thì chắc chắn sẽ không còn họa, không có họa thì cuộc sống bình an, thanh thản và vui vẻ. Người người đối xử với nhau bằng tình yêu thương chân thật không còn ích kỷ, đó chẳng phải là phúc sao !