Sunday, 14 June 2015

NGƯỜI VÔ DỤNG

Như thế nào gọi là người vô dụng ? Có phải là người đó:

- Dễ nản chí, không kiên trì.
- Gặp khó khăn, thất bại, không biết vươn lên, không chịu động não, suy nghĩ cách để vượt qua hoặc xử lý vấn đề hoặc chỉ biết cầu trời khấn Phật.
- Gặp thất bại, thất tình, khó khăn thì tìm cách tự sát, uống rượu, buồn bã.

- Gặp việc khó khăn, trắc trở, thất bại thì đổ lỗi cho người, trách người, trách hoàn cảnh, không biết tìm cách xử lý, giải quyết công việc.
- Luôn thích dựa vào người khác, không có tự tin.
- Không chịu trách nhiệm những gì mình đã làm.
- Sống không mục tiêu.
- Luôn có những tư duy suy nghĩ tiêu cực.
- Nghiện rượu, cờ bạc, hút chích hay đắm chìm trong hoang lạc.
- Không dám đối diện với hiện thực, luôn lẩn trốn, lánh mặt hoặc chạy trốn.

SỐNG THEO TỰ NHIÊN

Có câu nói mọi vật, mọi việc xảy ra trên đời đều là vô thường. Biết rõ là vô thường nên chúng ta hãy sống theo tự nhiên, chớ cố chấp, chớ ngưỡng cầu, chớ luyến tiếc, chớ than, chớ trách ai. Càng mong cầu nhiều thì càng lo lắng, sợ hãi và dẫn đến phiền muộn đau khổ.

Sống theo tự nhiên, cái gì đến thì cứ để nó đến, cái gì đi thì cứ để nó đi, không ngưỡng cầu hay mong cầu điều gì, không luyến tiếc, không than, không trách, không oán ai thì không phải lo lắng, sợ hãi hay phiền muộn đau khổ. Tâm hồn thanh thản an lạc và vô sự.

HỌA PHÚC

Ở đời khó có ai tránh được họa. Dù có câu: "Trong phúc có họa, trong họa có phúc". Nhưng nếu nhìn kỹ chúng ta có thể thấy rõ họa do đâu mà có ? Đó là do đủ nhân và duyên hợp thành.

Nhân ở đây chính là lòng tham, dục vọng. Lòng tham của người, người ở đây chính là mình và người khác. Ngoài ra còn có những duyên quan trọng khác dẫn đến họa chính là của cải, vật chất, tài sản, đất đai, tài nguyên, vật báu quí hiếm, cái đẹp, cái tài, cái tốt, công danh, chức vị, quyền lực, tình cảm, thức ăn, thức uống, xe, ...

Con người vì của cải, tài sản, vì danh vì lợi, vì tình cảm, vì những vật quý báu hiếm hoi trên thế gian, vì đất đai, tài nguyên, vì ăn uống, vì danh lợi, vì cái đẹp, cái tốt, cái tài, vì bí quyết, ... mà trộm cướp, tranh giành nhau, muốn chiếm đoạt làm của riêng cho mình cho người.

Ở đâu có những duyên trên thì ở đó sẽ có sự nguy hại đến chính mình và người khác, mình hại mình, mình hại người, người hại mình, người hại người.

Do vậy, người muốn tránh họa thì nên cắt đứt nhân tham và những duyên đó. Chỉ khi xa rời 2 thứ trên thì chắc chắn sẽ không còn họa, không có họa thì cuộc sống bình an, thanh thản và vui vẻ. Người người đối xử với nhau bằng tình yêu thương chân thật không còn ích kỷ, đó chẳng phải là phúc sao !