Thursday, 23 October 2014

ĐẠO LÀM QUAN

Đạo làm quan là như thế nào?

Người có dã tâm làm quan để được giàu có, quyền cao chức trọng  thì sẽ không bao giờ có thể làm quan bền và tốt được.

Vì ai cũng hiểu sai vai trò làm quan nên không ai có thể làm quan tốt, dẫn đến tiêu cực, tham nhũng, lộng quyền, áp bức, bốc lột,...

Vậy điều kiện để làm quan tốt phải như thế nào?

 1. Trung thực, thành thật, rộng lượng, nhân từ.
 2. Không ích kỷ, bảo thủ, cố chấp, độc quyền độc đoán, xem thường ý kiến của người khác.
 3. Sống và làm việc không phải vì danh vì lợi mà vì mọi người, vì công việc, vì mục đích chung.
 4. Luôn hoàn thiện những kỹ năng cần thiết dù là chuyên môn hay các ngành nghề khác.
 5. Luôn cố gắng làm tốt công việc và trách nhiệm của mình.
 6. Biết nhường nhịn, không tranh giành địa vị, công lao, lợi lộc,...
 7. Không bao giờ nghĩ đến phải làm cao, làm xếp, làm lãnh đạo.
 8. Không lợi dụng chức quyền, địa vị để tạo thế lực, tạo bè phái, cũng cố thế lực, bốc lột, áp bức, quát mắng, phạt, nặng lời hay ra oai với người khác hoặc cấp dưới.
 9. Luôn học hỏi, khiêm tốn, nho nhã, nhẹ nhàng, khéo léo, cung kính và tôn trọng, bình đẳng đối xử với tất cả mọi người không phân biệt ai dù trên hay dưới.
 10. Không nói xấu, chia rẽ bất kỳ ai.
 11. Không tham gia vào bất kỳ phe phái nào, tự mình một mình làm tốt công việc của mình là đủ.
 12. Biết rõ ưu khuyết của mỗi người xung quanh để khéo léo sử dụng những tài năng, năng khiếu, những mặt ưu điểm, tích cực và tốt của họ. Ví dụ: người có tay nghề giỏi, nhưng tính tình cứng nhắc, cố chấp, nóng tính, khuôn mặt quá lãnh đạm thì chỉ nên cho làm việc đúng nghề của họ, chứ không cho họ ra ngoài giao tiếp với người khác.
 13. Xây dựng tinh thần tập thể, tạo sự đoàn kết mọi người với nhau. Luôn biết cách ứng xử giúp khoảng cách của mọi người gần nhau hơn, thông hiểu nhau hơn.
 14. Không vì những khuyết điểm của người mà đánh giá, bình phẩm hoặc bỏ qua luôn cả con người đó.
 15. Dũng cảm, gan dạ không sợ uy quyền của những người làm sai trái.
 16. Không a dua nịnh bợ hoặc làm theo những gì sai trái do cấp trên ban xuống.
 17. Mạnh dạn nói lên những cái sai của cấp trên.
 18. Không tham 1 đồng nào, không nhận bất kỳ hối lộ, quà cáp nào, không tham nhũng, không ăn chặn, cắt xén sản phẩm, vật liệu nào.
 19. Không bao giờ nghĩ đến những việc tư lợi cho cá nhân mình, ngược lại chỉ nghĩ đến mọi người và công việc.
 20. Sẵn sàng bỏ công việc làm để đổi nơi khác trong sạch, chớ không tiếp tay với kẻ xấu để trở thành nô lệ, tùy tùng, con tốt, vật chết thay cho kẻ khác.
 21. V.v...

Làm một vị quan tốt không nên có những mục đích đen tối như:

 1. Làm việc tốt để lấy lòng cấp trên hay để nịnh bợ ai.
 2. Làm việc để xây dựng quan hệ để tạo thế lực, để cũng cố địa vị, để bảo vệ vị trí của mình bây giờ và mai sau, để tạo thanh thế, để tạo bè phái,...
 3. Chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà quên đi lợi ích chung, mất nhân tính,...
 4. V.v...

Hiểu rõ những nguy hại trong vấn đề làm quan rất là quan trọng, kẻo không khéo sẽ trở thành nô lệ cho quyền lực, tiền tài và tửu sắc hoặc sẽ là vật chết thay và trở thành con tốt cho người khác sử dụng.

Tóm lại, người làm quan phải thanh liêm, trung thực, đầy đủ uy tín, khoan dung,... thì mới mong công việc bền vững và không hổ thẹn với lương tâm.