Saturday, 27 September 2014

AI CÓ THỂ LÀM VUA

Tại sao một đế vương phải là một quân tử ?

Một sự nghiệp của đế vương, gió mây bao phủ giận dữ, đại mạc mịt mờ. 

  • Chiến xa của hắn phải vạch ra một đạo lộ tràn đầy lòng yêu thương và biết lắng nghe.
  • Hiệu lệnh của hắn phải biết nghĩ đến cảm nhận của người;
  • Đồ đao của hắn phải chém đứt hết tất cả những đám mây âm mưu và thay vào là sự khoang dung tha thứ;
  • Xe thuyền đi lại của hắn luôn nhấp nhô trên sóng lớn dữ dằn;
  • Tâm tình của hắn luôn hướng đến những điều thiện.
  • Tất cả mọi quyết sách của hắn phải chọn lựa tiến thoái 2 đường;
  • Hỷ nộ ái lạc của hắn đều bị 4 chữ lớn này đè nặng trong lòng "LẤY DÂN LÀM GỐC".

Đôi mắt của một vị vua phải có cái nhìn như thế nào ?
- Mắt không thể nhìn xa được, nhưng tâm thì được.

- Bất luận là âm phong hay độc khí cản trở, hay là ám tiễn khéo phòng, là ai đi nữa, dụng tâm tư duy, mình chính là vua, không kinh hãi, không lạc trong sương mù, dù cho thái sơn áp đỉnh vẫn an nhiên. Hưng vong của đất nước không phải chỉ do một mình dựng lên, cái Ngài nghĩ không phải là chuyện của phàm nhân, trong trái tim của Ngài chỉ chứa đựng một đại quốc gia, vạn lý sơn hạ tất cả chúng sanh. 


- Sự hưng vong của đất nước thường chỉ để trong lòng, không thể quên lãng được. Vì nỗi lo của dân mà lo, vì nỗi vui của dân mà vui. Sanh tử tồn vong như vật ngoại thân, vinh hoa phú quí không nên truy cầu, như vậy mới xứng đáng là danh hiệu đế vương. 


- Không hiểu dân không xứng làm vua.
 
Vậy ai có thể làm vua?


Tất cả mọi người đều có thể làm vua, không phân biệt ai cả, chỉ cần người đó sống vì dân, vì mọi người. Biết vì nỗi lo của dân mà lo, vì nỗi vui của dân mà vui. Sanh tử tồn vong như vật ngoại thân, vinh hoa phú quí không hề truy cầu. Dù là một người thầy, bác sĩ, kỹ sư, nông dân, công dân, người hốt rác, thợ, y tá, nam cũng như nữ, già cũng như trẻ, giàu cũng như nghèo,... chỉ cần hiểu và sống được những đạo lý trên thì người đó không khác gì một vị vua.