Sunday, 31 August 2014

VẠN PHÁP QUI TÂM

Chuyện thị phi trên đời rất nhiều. Người thấy được tâm sẽ được giải thoát, còn không thấy sẽ bị ràng buộc. Cảnh đời không có tốt xấu, tốt xấu ở trong lòng, trong tâm chúng ta.

Có câu: "Thay đổi thái độ, thay đổi cuộc đời". Thái độ ở đây là cách nhìn, góc nhìn, suy nghĩ, tư tưởng, quan điểm, sự hiểu biết, là tâm. Ở đời dù chuyện gì xảy ra, dù chuyện xấu hay tốt, dù chuyện buồn hay vui, dù thành công hay thất bại, dù hạnh phúc hay đau khổ, dù được khen hay bị chê,  lỗi phải tại ai, chỉ cần ai biết cách sống lạc quan, tích cực thì tâm họ luôn luôn an vui và hạnh phúc.

Trong tâm họ không bao giờ bị ràng buộc vào những chuyện buồn phiền đau khổ, những chuyện xấu, chuyện thất bại, thất tình, mất của cải, lo lắng, sợ hãi,...Họ luôn biết cách thay đổi tâm trạng để luôn có những suy nghĩ tích cực, lạc quan, thấy mọi người là người tốt, người thiện, người lành, người thương yêu mình, người thầy của mình, người giúp đỡ mình hoặc là học được những bài học vô giá..

Dưới mắt của người biết cách sống tích cực, lạc quan, người xấu ác cũng biến thành người tốt, chuyện xấu cũng biến thành chuyện tốt, chuyện buồn cũng biến thành vui, chuyện xui cũng biến thành may mắn, không thuận biến thành thuận, bất hòa thành hòa, hiểm nguy thành bình an, lo lắng sợ hãi thành bình tĩnh sáng suốt, họa cũng biến thành phúc,...

Do vậy mới có câu: "VẠN PHÁP QUI TÂM". Niềm vui và hạnh phúc của mỗi con người đều phụ thuộc vào chính bản thân chúng ta, chứ không phải phụ thuộc vào người khác, vào hoàn cảnh hay bất cứ thần thánh nào cả.

Trong kinh pháp cú có bài:

1. "Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo tác;
Nếu với ý ô nhiễm,
Nói lên hay hành động,
Khổ não bước theo sau,
Như xe, chân vật kéo ".

2. "Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo tác,
Nếu với ý thanh tịnh,
Nói lên hay hành động,
An lạc bước theo sau,
Như bóng, không rời hình ".