Sunday, 10 August 2014

HỮU THẦN HAY VÔ THẦN


Tư tưởng vô thần hay hữu thần đều không quan trọng, quan trọng là những tư tưởng đó có giúp ích gì cho con người hay không?

Đại đa số tất cả mọi giáo phái đều lấy đạo đức làm nền tảng để xây dựng tôn giáo của mình.

Ai sống có đạo đức thì dù có thần thánh hay không có thần thánh điều đó không còn quan trọng nữa.


Các bạn cứ tư duy suy nghĩ kỹ lại xem, sự giàu nghèo, thông minh hay ngu dốt, đẹp xấu, sang hèn,... trên thế gian này có phụ thuộc vào tôn giáo không? 

Trong tất cả mọi tôn giáo trên thế gian này đều tồn tại đủ mọi loại người giàu, nghèo, sang hèn, thông minh ngu dốt, đẹp xấu,...do vậy ta có thể thấy tôn giáo hay thần thánh không ảnh hưởng đến những cái trên. 

Vậy cái gì là quan trọng nhất quyết định những yếu tố trên. Theo tôi nghĩ chính là đạo đức của chính mỗi con người chúng ta. Còn các bạn nghĩ sao????