Tuesday, 22 July 2014

SỰ GIẢI THOÁT NẰM Ở ĐÂU ?

Người đến với đạo Phật quan trọng nhất là phải biết rõ sự giải thoát của đạo Phật là gì ? Nằm ở đâu ? Nếu không thì chúng ta sẽ không có phương hướng tu mù, tu điên, tu khùng, tu chơi, tu theo phong trào, ....

Có đặt ra những câu hỏi như vậy thì chúng ta mới đi tìm nó, khi xác định và hình dung rõ mục đích giải thoát thì chúng ta không bị mất thời gian, tu đến đâu là tìm thấy sự giải thoát đến đó.

Vậy sự giải thoát của đạo Phật nằm ở đâu?

Câu trả lời là nó nằm ngay trước mắt các bạn ở từng suy nghĩ, từng lời nói và từng hành động. Nếu như từng suy nghĩ, từng lời nói và từng hành động của chúng ta hằng ngày không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh thì ngay đó chúng ta sẽ thấy sự giải thoát của đạo Phật. Cụ thể như dưới đây:


 • Người sống ly dục, ly ác pháp là người đang giải thoát.
 • Người sống không tham, sân, si, mạn, nghi là người đang giải thoát.
 • Người sống không còn bị ràng buộc bởi các kiết sử là người đang giải thoát.
 • Người sống với 10 điều lành là người đang giải thoát.
 • Người sống với 10 giới thánh đức Sa Di là người đang giải thoát.
 • Người sống biết diệt ngã là người đang giải thoát.
 • Ai sống thiểu dục tri túc là người đang giải thoát.
 • Ai đang sống xả phú cầu bần là người đang giải thoát. 
 • Người biết sống với 3 đức hạnh nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng là người đang giải thoát.
 • Người biết sống yêu thương là người đang giải thoát.
 • Ai biết sống vì người khác là người đang giải thoát.
 • Ai nói nặng, chê bai, mạ lị, mạt sát, mắng chửi mình, nói trái ý mình, làm trái ý mình mà mà tâm bạn vẫn thản nhiên không buồn giận hờn, không oán ghét v.v.. là mình đang giải thoát.
 • Ai biết sống hài lòng vui vẻ với mọi ý kiến, lời nói và việc làm của người khác là người đang giải thoát.
 • Ai biết sống chấp nhận mọi việc đến với mình là người đang giải thoát.
 • Ai biết sống tích cực là người đang giải thoát.
 • Ai biết sống có cái nhìn tốt về mọi người, luôn thấy mọi người là tốt, đúng và thiện là người đang giải thoát.
 • Ai biết sống có cái nhìn luôn thấy mọi người đang yêu thương mình là người đang giải thoát.
 • Ai biết sống có tấm lòng tha thứ, bỏ qua mọi lỗi lầm và sai phạm của người khác là người đang giải thoát.
 • Ai biết sống cung kính và tôn trọng mọi người là người đang giải thoát.
 • Ai biết sống luôn tin tưởng, không bao giờ nghi ngờ người khác là người đang giải thoát.
 • Ai sống không làm 6 nghề ác là người đang giải thoát. 
 • Ai biết sống luôn cẩn thận, tĩnh giác là người đang giải thoát. 
 • Ai biết sống nói những lời nói ái ngữ, ôn tồn, nhã nhặn, nhỏ nhẹ, những lời nói hòa hợp, đoàn kết,... là người đang giải thoát.
 • Ai luôn thấy lỗi mình, không nhìn lỗi người là người đang giải thoát.
 • Ai sống với tâm khiêm hạ, khiêm tốn là người đang giải thoát.
 • Ai biết đối xử bình đẳng với mọi người, mọi loài vật, không phân biệt thân sơ, giai cấp, địa vị, quyền hành, tôn giáo,... là người đang giải thoát. 
 • Ai sống biết buông xả sạch là người đang giải thoát.
 • Ai biết sống với tri kiến nhân quả là người đang giải thoát.
 • Ai biết sống với tri kiến vô thường, khổ, vô ngã là người đang giải thoát.
 • Ai biết sống với tri kiến đạo đức nhân bản - nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh là người đang giải thoát.
 • Ai biết sống với tri kiến về Tứ Vô Lượng Tâm là người đang giải thoát.      
 • Ai sống không giết hại và ăn thịt chúng sinh là người đang giải thoát.
 • Ai sống không tham lam trộm cắp, không lấy của không cho là người đang giải thoát.
 • Ai sống biết tôn trọng hạnh phúc gia đình người khác, không phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là người đang giải thoát.
 • Ai biết sống thành thật, trung thực là người đang giải thoát.
 • Ai sống không rượu chè, cờ bạc, hút thuốc, hút xì ke, cá độ,... là người đang giải thoát.
 • Ai biết sống không mê tín là người đang giải thoát.
 • Ai sống với tâm không thương, không ghét một người nào, không sợ hãi, lo lắng sống luôn luôn thanh thản, an ổn và không có một chướng ngại gì trong tâm là người đang giải thoát.
 • Ai sống với tâm không còn tham muốn một vật gì, dù đó là một món ăn rất ngon, rất thích khẩu của các bạn, nhưng chúng ta vẫn thản nhiên không thèm, không ham thích muốn ăn. Có thì ăn, không có ăn thì thôi là người đang giải thoát.
 • Ai thấy sự lười biếng, hôn trầm, thùy miên không còn tấn công,  khi chúng ta muốn thức dù bất cứ giờ nào, chúng ta cũng đều tỉnh thức là người đang giải thoát.
 • Khi nào tất cả mọi cảm thọ đến mà tâm không lo, không sợ hãi là người đang giải thoát.
 • Khi nào tất cả mọi pháp làm động khiến tâm bất an, nhưng chúng ta vẫn thản nhiên, luôn sống với tâm thanh thản, an lạc và vô sự thì người đó đang giải thoát.
 • Dù với bất kỳ oai nghi nào: đi, đứng, nằm hoặc ngồi chơi, tâm luôn tự nhiên như người nhàn cư vô sự, thân tâm không bị một chướng ngại nào, người đó đang sống với tâm giải thoát.
 • V.v...

Còn rất rất nhiều các bạn à. Cái tôi muốn nói ở đây là sự giải thoát ở ngay trước mắt chúng ta, mỗi một việc thiện chúng ta làm, mỗi một việc ác chúng ta bỏ xuống, là ngay đó có sự giải thoát. Chứ không cần phải đợi đến khi tu có thiền định hay thần thông mới có sự giải thoát. Sự giải thoát của đạo Phật không nằm ở chổ thiền định hay thần thông. Ai hiểu được như vậy thì sẽ rất sung sướng, thấy rõ sự giải thoát của đạo Phật hằng giây, hằng phút. Đạo Phật rất thực tế và đơn giản là ở chổ đó.

Ai cũng đã từng nghe cụm từ "Tam Vô Lậu Học", đó là Giới, Định, Tuệ. Chỉ cần giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì tâm sẽ vô lậu, vô lậu nghĩa là không còn đau khổ nữa. Giới luật là những đức hạnh sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh, Định là quả của Giới, Tuệ là quả của Định. Cái mà chúng ta cần tu là Giới chứ không phải Định hay Tuệ, Định hay Tuệ chỉ là quả của Giới mà thôi. Không có giới luật thì định và tuệ không bao giờ có. Chỉ cần sống đầy đủ giới luật đức hạnh là đã tìm thấy sự giải thoát rồi, mà giới luật đức hạnh chính là những hạnh động hằng ngày chúng ta đang sống với nó qua từng suy nghĩ, lời nói và việc làm.

Người ngày nay cứ bỏ giới luật, nhắm vào Định để có Tuệ, họ được dạy ngồi thiền, niệm chú, tụng kinh, lạy Phật, .... Đó là tà Định, là tưởng định, không phải Định của đạo Phật. 

Ai sống đời sống đức hạnh thì tâm sẽ tự nhiên thanh tịnh, sự tự nhiên thanh tịnh đó chính là Định của đạo Phật. 

 Tu là sửa, là buông xả tất cả để tìm thấy sự bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Càng buông xả nhiều thì càng tìm thấy sự giải thoát càng nhiều. Chứ không phải tu là ôm vào. Người tu ngày nay buông xả mọi thứ ở đời, thấy rõ sự giải thoát của đạo Phật. Nhưng khi vào chùa, vào tu viện họ được dạy những pháp tu, họ tưởng rằng khi ôm các pháp tu thì sẽ thấy sự giải thoát, nhưng không ngờ chả thấy sự giải thoát ở đâu mà chỉ thấy sự khổ cực của thân tâm.

Các bạn cứ ngẫm nghĩ lại xem có phải không, ai cũng tưởng phải vào chùa, vào tu viện ôm pháp này tu, ôm pháp kia tu để được sự giải thoát, nhưng đâu ngờ chính những pháp đó lại làm cho chúng ta bị dính mắc, phải công phu sáng chiều tối, nếu không công phu thì cảm thấy bất an, phải sám hối. 

Sự giải thoát của đạo Phật nằm ở chổ buông xả sạch. Người giải thoát là người tâm luôn bất động thanh thản an lạc và vô sự, suốt ngày dù sử dụng trong 4 oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi  mà tâm vẫn tự nhiên như người nhàn du vô sự, không bị dính mắc, không bị bất kỳ chướng ngại nào trên thân tâm cả các bạn à.

Chúng ta là những con người có hiểu biết, có đầu óc, chúng ta phải biết rõ, nhận thức rõ sự giải thoát của đạo Phật nằm ở chổ nào? để nhận ra được sự không đúng của đạo Phật ngày nay. Bởi vì với hình thức tôn giáo ngày nay, đạo Phật đã bị các tôn giáo khác mượn danh Phật giáo phát dương tôn giáo của họ qua các hình thức, nghi lễ tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, niệm chú, ngồi thiền,...

Đạo Phật là đạo trí tuệ, trí tuệ ở đây là luôn luôn dùng sự hiểu biết, sự tư duy để suy nghĩ chính chắn về mọi việc chứ không thể tin bừa, tin bậy, tin mù quáng vào những lời của các vị thầy, vị sư được. Chính nhờ vào sự hiểu biết mà chúng ta thấy rõ sự giải thoát của đạo Phật ở chổ buông xả mọi ác pháp xuống thì ngay đó chúng ta đang làm sanh và tăng trưởng thiện pháp. Chính nhờ vào sự hiểu biết mà chúng ta thấy rõ được từng suy nghĩ, lời nói hay việc làm nào làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Khi thấy như vậy chúng ta buông xuống không làm theo. Còn ngược lại, khi thấy không làm ai đau khổ thì chúng ta sẽ làm và sẽ nói. 

Sự chứng đạo, sự giải thoát của đạo Phật nằm ở chổ trí tuệ, ở sự hiểu biết. Nếu không biết khai triển tư duy suy nghĩ về mọi việc thì chúng ta đang tu mù, tu điên, tu khùng, đang bị lợi dụng, đang bị lừa gạt mà không biết. 

Tóm lại, sự giải thoát của đạo Phật nằm ngay ở trước mắt chúng ta. Ai biết triển khai tri kiến, biết vận dụng đầu óc tư duy suy nghĩ thì sự giải thoát ngay trước mắt.