Thursday, 10 July 2014

ĐỜI SỐNG NIẾT BÀN

Đó chính là đời sống tại tu viện Chơn Như. Ai sống được tại tu viện Chơn Như, giữ gìn 3 hạnh: ăn, ngủ, độc cư và 3 đức nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng trọn vẹn thì sự giải thóat ngay trước mắt. 

Đời sống của người tu sĩ đó không khác gì là đã ở Niết Bàn. Sống ở Niết Bàn và chết sẽ tương ưng với nơi đức Phật, thầy Thích Thông Lạc và các vị thánh tăng ở.

Tu viện Chơn Như chính là một mô hình Niết Bàn tại thế gian này. Chỉ cần mỗi nước trên thế giới có được 1 tu viện Niết Bàn này thì hay biết mấy nhỉ.

Đây là một đề tài để mọi người khai triển tri kiến. Sau khi khai triển tri kiến xong chúng ta mới nhận ra thầy Thích Thông Lạc đã chuẩn bị sẵn hết cho chúng ta rồi.

Các bạn cứ thử so sánh đời sống đạo giải thóat với đời sống đời thì sẽ nhận ra đời sống giải thóat này chỉ có thể ở trong một môi trường giải thóat như là tu viện Chơn Như. Đời sống niết bàn này không phụ thuộc vào ai quản lý, ai làm trụ trì hay bất kỳ ai. Chỉ cần quyết tâm xả bỏ tất cả thì sự giải thóat ngay trước mắt.

Ai cũng biết mục đích tu giải thóat là ly dục, ly ác pháp. Ly dục là lìa xa những ham muốn ăn, ngủ, sắc dục, danh và lợi; Người vào tu viện sống giữ gìn giới luật ăn, ngủ, độc cư trọn vẹn sẽ tự nhiên ly dục hòan tòan. Người nào giữ gìn hạnh độc cư trọn vẹn, sống đời sống thiểu dục tri túc là đã sống đầy đủ giới luật (10 giới sa di, 250 giới tỳ kheo, 348 giới tỳ kheo ni). Ly ác pháp thì cần khai triển tri kiến xả tâm bằng những tri kiến về giới luật, đức hạnh, về nhân quả, về vô thường, khổ, vô ngã,...

Người giải thóat là người không còn tái sanh luân hồi, là người trong đời sống hiện tại, không tạo thêm bất kỳ nghiệp nhân quả hữu lậu nào (chỉ tạo nghiệp vô lậu thôi, nghiệp vô lậu là nghiệp không tham, sân, si, mạn, nghi). Không tạo thêm nghiệp hữu lậu thì tâm phải bất động thanh thản, an lạc và vô sự. Nghĩa là, hằng ngày trên thân, khẩu, ý không tạo thêm nghiệp nào cả.

Sống đời sống độc cư trong một cái thất sẽ giúp cho:
- Thân ở một nơi xa đời sống nhân quả, thân không còn những hành động gây hại cho chúng sinh, không giết hại, không dùng gậy gộc, cây, vũ khí nào làm hại bất kỳ ai, không trộm cắp, không dâm dục,...
- Miệng không nói lời nào, không tiếp xúc với bất kỳ ai thì không tạo thêm bất kỳ nhân quả với ai, nếu có tiếp xúc với ai trong tu viện thì biết áp dụng 3 đức nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng, chỉ nói những lời nói ái ngữ nhẹ nhàng, ôn tồn, từ tốn, nhã nhặn,...
- Có đủ tri kiến về nhân quả, vô thường, khổ và vô ngã để xả bỏ mọi pháp đến với mình khi thấy hoặc nghe thì chắc chắn sẽ buông xuống được tất cả. 

Môi trường tu viện Chơn Như là một môi trường tách biệt với đời, bảo vệ người tu hành bằng nhiều lớp hàng rào giúp người tu không tạo thêm duyên nhân quả với bất kỳ ai, bằng cách không tiếp duyên với nhân quả bên ngòai.

1- Tu viện có khuôn viên, cổng rào bao quanh, ngăn người ngòai xâm nhập vào tu viện và không cho phép người tu sinh tự ý ra vào tu viện như đi chợ.
2- Mỗi tu sinh có một cái thất riêng.
3- Ban quản lý chặt chẽ, luôn theo dõi mọi cử động của tu sinh để kịp thời ngăn chặn tu sinh nào phá hạnh độc cư đi đến thất người khác nói chuyện.
4- Những qui định, nội quy trong tu viện bảo vệ hạnh độc cư của tu sinh.
5- Cách thức tu tập theo đường lối xả tâm, cho nên có pháp tu là Định Vô Lậu, giúp cho tu sinh luôn khai triển tri kiến giải thóat. Nhờ có sự hiểu biết đúng, có chánh kiến về giới luật của Phật, về tất cả mọi pháp cho nên tu sinh sống được đời sống độc cư mà không bị ức chế thân tâm. 
6- V.v...

Do vậy mô hình tu viện Chơn Như là nơi giúp ngừơi tu hành sống một đời sống giải thóat, người nào sống được trong tu viện Chơn Như giữ gìn trọn vẹn 3 hạnh, 3 đức thì người đó sẽ giải thóat, tâm người đó là tâm Niết Bàn, chết cũng sẽ tương ưng với Niết Bàn. 

Sau khi chúng ta biết được có một môi trường tu hành giải thóat thì tiếp đến người tu sĩ cần khai triển tri kiến thêm về nhiều khía cạnh khác nhằm giúp cho tu sinh hình dung rõ con đường giải thóat là thực tế, không mơ hồ, khi buông xả đến đâu là phải thấy sự giải thóat ngay đến đó giống như lời Phật dạy: "Đạo ta không có thời gian, đến để mà thấy". Nếu không chịu khai triển tri kiến, không có sự hiểu biết đúng thì chúng ta đang tu mù, tu điên tu khùng, tu không mục đích rõ ràng, tu theo phong trào, tu ức chế thân tâm,...


Ví dụ như:
  • Đời sống giải thóat là gì? Giải thóat như thế nào?
  • Sự giải thoát nằm ở chổ nào ?
  • Môi trường tu tập giải thóat ở đâu? phải như thế nào? phải có đầy đủ điều kiện gì?
  • Tâm giải thóat là tâm gì, giải thóat như thế nào?
  • Cách nhận ra tâm giải thóat ? Tu tập như thế nào để đạt được tâm giải thóat?
  • Hình tướng của tâm giải thóat, hình tướng của người giải thóat là gì?
  • V.v...
 Trong quá trình tu tập, mỗi người sẽ có những vướng mắc, những cản trở bế tắc riêng,... lúc đó chúng ta phải tự đặt ra câu hỏi và khai triển tư duy tìm ra câu giải đáp ngay. Nhờ luôn biết cách khai triển tri kiến như vậy mà càng tu càng thích, càng tu càng sáng suốt, càng thông suốt nhiều điều mà trước kia không biết. 

Để có được những tri kiến giải thóat thì trong quá trình tu tập, chúng ta phải luôn tỉnh thức (không có bị hôn trầm thùy miên, mê mờ,...), giới luật nghiêm chỉnh, độc cư trọn vẹn. Càng buông xả nhiều thì sự giải thóat càng thấy rõ.  Tóm lại, đời sống Niết Bàn chỉ có thể tìm thấy trong một mô hình tu viện giống như tu viện Chơn Như. Hy vọng rằng trong tương lai mô hình này sẽ được nhân rộng ra trong nước và khắp thế giới. 

Mời các bạn đọc tiếp bài "Hình Tướng Giải Thóat"