Wednesday, 26 February 2014

ĐIỀU KIỆN TU HÀNH GIẢI THOÁTNgười nào ý thức được:
  1. Tâm không phóng dật
  2. Xả tâm sạch.
  3. Nhàm chán thế gian.

Hỏi 1: Muốn đắc đạo ngay trong kiếp sống này, thì cần phải hội đủ các yếu tố, điều kiện nhân duyên nào?

Đáp: Muốn đắc đạo ngay trong kiếp sống này, thì cần phải hội đủ các yếu tố, điều kiện nhân duyên như sau:
1- Phải có ý chí dũng mãnh;
2- Phải có nghị lực kiên cường;
3- Phải bền lòng, không nản chí trước những khó khăn;
4- Phải gan dạ, và nhất là phải có lòng tin nơi Phật, Pháp, Tăng tuyệt đối.

Khi hội đủ các yếu tố trên, dù có đứng trước cái chết con cũng không hề nao núng bỏ pháp, do đó, chỉ trong một kiếp này con đạt được đạo.

(Trích từ những câu hỏi của Nguyên Phương trong "Những bức tâm thư tập 3" trang 223)