Tuesday, 7 May 2013

NHỚ LỜI THẦY DẠY

Chúng con là đệ tử của thầy Thích Thông Lạc. Nguyện từ đây cho đến hơi  thở cuối cùng, luôn sống đúng như những lời thầy đã dạy.
    

 1.     Nhớ lời thầy dạy, chúng con là cư sĩ quyết giữ gìn giới luật trọn vẹn ngũ giới, thập thiện. Còn tu sĩ thì giữ gìn trọn vẹn 10 giới đức thánh sa di.
 2.     Nhớ lời thầy dạy, chúng con quyết buông xả sạch mọi pháp thế gian.
 3. Nhớ lời thầy dạy, chúng con không quên pháp "Như Lý Tác Ý".    
 4. Nhớ lời thầy dạy, chúng con luôn sống ly dục, ly ác pháp, diệt ngã xả tâm, để không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh.
 5.     Nhớ lời thầy dạy, chúng con luôn biết sợ từng lỗi nhỏ nhặt.
 6.     Nhớ lời thầy dạy, chúng con luôn kiên trì bền chí gánh "gánh nặng của thiện pháp".
 7.     Nhớ lời thầy dạy, chúng con luôn sống thiểu dục tri túc, không chạy theo những ham muốn lôi kéo cám dỗ của thế gian.
 8.     Nhớ lời thầy dạy, chúng con luôn sống thương yêu và tha thứ, bỏ qua những lỗi lầm của nhau.
 9.     Nhớ lời thầy dạy, chúng con luôn cung kính và tôn trọng nhau, dù đó là trẻ em.
 10.     Nhớ lời thầy dạy, chúng con chỉ nhìn lỗi mình, đừng nhìn lỗi người. Chỉ quay vào tìm lỗi mình, không nhìn ra ngoài tìm lỗi người. Không nói xấu, nói cái xấu, cái lỗi, cái sai của bất kỳ ai trước mặt lẫn sau lưng.
 11.     Nhớ lời thầy dạy, chúng con sống không tranh chấp với bất kỳ ai, không tranh chấp bất kỳ vật gì với ai. Sẵn sàng buông xả tất cả, noi theo gương hạnh của Phật, của thầy.
 12.     Nhớ lời thầy dạy, chúng con sống giữ gìn 3 hạnh ăn, ng, độc cư trọn vẹn. 
 13. Nhớ lời thầy dạy, chúng con luôn giữ gìn 3 đức nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng với mọi lời nói, ý kiến, việc làm và mọi hoàn cảnh để mọi người vui, mình vui.
 14.     Nhớ lời thầy dạy, chúng con quyết tu tập phá cho được hôn trầm thùy miên, vô ký, ngoan không và hôn tịch.
 15.     Nhớ lời thầy dạy "Thà tu một phút chất lượng, còn hơn tu nhiều mà không chất lượng", chúng con quyết tu tập không chạy theo số lượng, mà chú trọng vào chất lượng, siêng năng đi kinh hành, không dãi đãi, lười biếng, ham ngồi, nằm, tham ngủ,...
 16.     Nhớ lời thầy dạy, chúng con sống với chánh tín, không mê tín, sống với chánh kiến, không có tà kiến, sống với chánh pháp, không theo tà pháp, sống với chánh đạo, không tu tập tà đạo.
 17.     Nhớ lời thầy dạy, chúng con không tin có thế giới siêu hình, không tin có linh hồn, phật tánh, thế giới thiên đàng, cực lạc hay niết bàn gì cả.
 18.     Nhớ lời thầy dạy, chúng con luôn trau dồi tri kiến giải thoát, đạo đức nhân bản - nhân quả để sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Thâm nhập và thấm nhuần tri kiến nhân quả, lý vô thường, vô ngã, khđế,...
 19.     Nhớ lời thầy dạy, chúng con luôn tu tập tỉnh thức, luôn giữ ý thức sáng suốt, không tu tập để rơi vào tưởng thức. Dùng ý thức để làm chủ sanh, già, bệnh, chết.
 20.     Nhớ lời thầy dạy, chúng con luôn tu tập pháp Tứ Chánh Cần: "Ngăn ác diệt ác pháp; sanh thiện tăng trưởng thiện"
 21.     Nhớ lời thầy dạy, chúng con luôn tu tập tĩnh giác chánh niệm, hộ trì các căn, giữ gìn ba thiện hành để thân tâm luôn thanh thản, an lạc và vô sự.
 22. Nhớ lời thầy dạy, chúng con sẽ không để cho tham, sân, si, mạn, nghi tác động vào tâm; ly tham, sân, si, mạn, nghi cho hết sạch.
 23.     Nhớ lời thầy dạy, chúng con luôn bảo vệ và giữ gìn chân lý "tâm bất động thanh thản, an lạc và vô sự."
 24.     Nhớ lời thầy dạy, chúng con không dạy đạo, tranh chấp, tranh luận, bàn luận, nhận xét, đánh giá, tranh cãi, với bất kỳ ai về bất kỳ vấn đề nào, kể cả Phật pháp khi chưa tu hành chứng đạo.
 25.     Nhớ lời thầy dạy, chúng con luôn nhớ từng lời thầy dạy trong sách, không sửa bất kỳ một chữ nào trong sách của thầy. Lời thầy nói rất đúng: "Thà mất lòng trước, được lòng sau". Những thế hệ trẻ mai sau, nếu không có sách thầy, nếu không đọc được những lời chỉ thẳng, chỉ thật của thầy thì làm sao phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác, đâu là chánh kiến, đâu là tà kiến, đâu là chánh tín, đâu là mê tín, đâu là chánh đạo, đâu là tà đạo, đâu là chánh pháp của Phật Thích Ca, đâu là tà pháp của ngoại đạo Bà La Môn. Nếu không có những lời chỉ thẳng thắn của thầy thì làm sao chúng con giác ngộ được chân lý, giác ngộ được sự giải thoát. Chúng con sẽ bị ngoại đạo tha hóa, bị lôi kéo, bị làm cho mê mờ, tu không đúng theo pháp Phật mà không biết.
 26.     Nhớ lời thầy dạy, chúng con luôn sống đoàn kết, hòa hợp với nhau như nước với sữa, thương yêu nhau nhiều hơn, biết tha thứ bỏ qua những lỗi lầm của nhau, cùng nhau xây dựng và phát triển nền đạo đức nhân bản - nhân quả. Dù chúng con ở bất cứ nơi nào, trong nước hay ngoài nước, cũng một lòng hướng về nhau, giúp đỡ nhau để vượt qua mọi khó khăn, tin tưởng nhau, tin tưởng rằng tất cả mọi người sẽ trở thành người tốt, người thiện, người hiền, người đệ tử chân chính của Phật, của thầy.
 27.     Nhớ lời thầy dạy, chúng con sẽ mở những lớp học ngũ giới, chánh kiến để truyền bá nền đạo đức nhân bản - nhân quả, để các thế hệ mai sau và mọi người nhận rõ được chánh pháp của Phật Thích Ca, đồng thời đẩy lui các tà giáo ngoại đạo ra khỏi Phật giáo.
 28.     Nhớ lời thầy dạy, chúng con quyết tâm tu tập như thầy:
"Quyết một đời tu tập không lui.
Giữ thân tâm thanh thản an vui.
Nhập thiền định, xa lìa nhân quả.
Đạo quả viên thành, độ chúng sinh."

Nếu còn thiếu điều chi, xin quý đạo hữu đồng tu nhắc nhở thêm. Cám ơn.