Sunday, 14 April 2013

TRẠO CỬ - TRẠO HỐI

1/ Trạo cử gồm trạo cử thân và trạo cử tâm.
- Trạo cử thân là cái thân bị ngứa ngái không ngồi yên được, nó gãy bên đây, móc bên kia, thì gọi là trạo cử thân. Hoặc là mình ngồi chổ này một lát, mình đứng dậy đi, rồi ngồi lại, rồi mình đứng, rồi nằm, đủ cách, đó là bị trạo cử.
- Còn trạo cử tâm thì nó nghĩ hết cái này rồi nghĩ đến cái khác,
nghĩ ngợi cái này, nghĩ ngợi cái kia, lung tung đủ thứ.


2/ Trạo hối tức là loạn tưởng. Trạo hối là nó có một điều gì làm cho mình hối hận, rồi nó cứ nghĩ đến cái đó, nó buồn, nó tức.
- Hoặc nó thấy người đó làm cái chuyện sai như vậy mà không biết xấu hổ, cho nên mình rối loạn trong tâm của mình: VD: "người đó làm như vậy là không đúng, làm cho mình bực tức quá."Kim Quang hỏi đạo.

Hỏi:  Kính thưa Thầy, xin cho con hỏi:


Khi con ngồi tu Tứ Niệm Xứ, các cảm thọ (ngứa, lạnh, đau…), các hành (tay, chân, thân bị co giật, hoặc đầu bị căng), các niệm (xấu, ác, quá khứ, tương lai…) xuất hiện liên tục. Con dùng câu hướng tâm: “Ác lui đi” để đuổi các pháp trên đi.


Hết giờ này sang giờ khác con cứ đuổi liên tục như vậy, không có được giây phút nào ngừng nghỉ, nghĩa là thân tâm của con không có thanh thản, an lạc và vô sự.


Con tự hỏi mình rằng: Nếu có ý muốn nhắc câu tác ý để đuổi các ác pháp và các cảm thọ đi thì không biết có rơi vào Tưởng hay không? Vì Tưởng biết được là ý con muốn gì, và nó sẽ dẫn dắt đi sâu vào Tưởng.

Đáp: Khi tu tập Tứ Niệm Xứ con bị trạo cử như vậy thì nên tác ý nhắc tâm đuổi ác pháp đó đi. Do ý thức chủ động điều khiển tâm nên không bị tưởng lôi. Tình trạng trạo cử thân tâm con là do nghiệp nhân quả cộng thêm tưởng uẩn tác động vào thân tâm con. Do đó, con dùng ý thức tác ý dẹp trạo cử tức là chuyển nghiệp nhân quả. Chuyển nghiệp nhân quả tức là dẹp luôn tưởng uẩn, cho nên dù tưởng uẩn có biết, nó cũng phải ra đi theo nghiệp.


Câu hỏi của Minh Pháp

Hỏi: Mình phạm lỗi bị người chỉ trích, mắng chửi không tiếc lời, có người góp ý nhẹ nhàng để sửa đổi.
1- Xả tâm gì?
2-Tác ý thế nào để xả?

Đáp: Mình làm lỗi bị người khác mắng chửi mạ nhục thì nên xả tâm trạo hối. Muốn xả tâm trạo hối thì phải quán xét tư duy sự lỗi lầm của mình.


1- Khi quán xét sự lỗi lầm đó ta rút ra những kinh nghiệm không để sau này còn phạm lỗi nữa.
2- Ta tư duy sự lỗi lầm này đáng để cho người khác chỉ trích mắng chửi thậm tệ, để lấy đó răn nhắc mình, người chỉ trích mắng chửi ta là người ơn giúp ta nhớ mãi không quên để sửa lại những lỗi lầm của mình.
3- Hằng ngày hướng tâm: “Ta phải sống, sống đúng đạo đức làm người không làm khổ mình khổ người”.