Monday, 15 April 2013

TÂM NGUYỆN CỦA THẦY

 (Trích tsách "Những bức tâm thư tập I" trang 72-74)
(Ngày 19 tháng 9 năm 2005)

Kính gửi: Quý Phật tử ở khắp mọi miền đất nước Việt Nam cùng quý Phật tử ở hải ngoại.

Kính thưa quý vị! Từ lâu Thầy có một tâm nguyện muốn thành lập một khu an dưỡng từ thiện để giúp đỡ mọi người không phân biệt già trẻ, Phật tử, hay không Phật tử đều được về đó nghỉ ngơi, an dưỡng, dù chỉ trong một tuần lễ. Một tuần lễ tuy thời gian quá ngắn ngủi, nhưng ở đó quý vị được hướng dẫn học tập đạo đức nhân bản - nhân quả sống không làm khổ mình, không làm khổ người và khổ cả hai .

Nơi đó còn có một khu điều dưỡng hay nói cách khác cho dễ hiểu hơn, đó là một bệnh xá tư từ thiện do một số y bác sĩ Việt Nam và ngoại quốc giàu lòng thương người đảm nhận để giúp đỡ cho những tu sĩ Phật giáo, họ đã bỏ hết cuộc đời vào chùa tu hành, chỉ còn ba y, một bát, sống đời độc thân, không nhà cửa, không gia đình.

Bệnh xá còn giúp đỡ cho quý Phật tử trong các nhóm từ thiện cùng như những người nghèo đều có thể đến đó điều trị mà ở đó không nhận một chi phi nào cả.

Những người tu sĩ, những Phật tử và những người nghèo khi có bệnh tật là một đều đau khổ nhất, vì tiền bạc không có. Nhất là tu sĩ vì họ là những người sống độc thân tu hành trong các chùa, các tu viện. Khi đã đi tu mà bệnh đau lại đi nằm bệnh viện là một điều rất ngại ngùng, nhất là không tiền khi gặp những bệnh ngặt nghèo. Còn trở về gia đình nhờ con cháu làm khán hộ thì không thể được. Phải không quý Phật tử?

Muốn thành lập được một khu an dưỡng như vậy thì phải do quý Phật tử khắp mọi miền, mọi nơi. Nhất là những Phật tử Việt Nam phải đoàn kết, chung lưng đậu cật thành lập nhiều hội từ thiện từ mọi nơi trong nước và hải ngoại để giúp nhau vượt khó trong mọi hoàn cảnh, để an ủi cho nhau khi bệnh tật và tai nạn khổ đau .

Nhóm Phật tử nơi nào điều lấy tên địa phương mà đặt tên cho hội từ thiện của mình. Ví dụ:

1/ Hội từ thiện Nguyên Thủy Hà Nội.
2/ Hội từ thiện Nguyên Thủy TPHCM
3/ Hội từ thiện Nguyên Thủy An Giang.
4/ Hội từ thiện Nguyên Thủy Hải Phòng
5/ Hội từ thiện Nguyên Thủy Cam Ranh
6/ Hội từ thiện Nguyên Thủy Nghệ An
7/ Hội từ thiện Nguyên Thủy Hà Tỉnh
8/ Hội từ thiện Nguyên Thủy Mỹ
9/ Hội từ thiện Nguyện Thủy Pháp
10/ Hội từ thiện Nguyên Thủy Úc ....

Tất cả các hội từ thiện này sẽ họp nhau thành lập Khu An Dưỡng Từ Thiện Chơn Lạc để giúp đỡ Tăng, Ni và cư sĩ trong nước cũng như ở nước ngoài, để an tâm tu tập làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi. Trung Tâm An Dưỡng Từ Thiện Chơn Lạc là nơi để Tăng Ni và cư sĩ Phật tử về đó an dưỡng tinh thần và cơ thể.

- Thứ nhất về tinh thần thì được học tập và tu luyện đạo đức làm người sống không còn làm khổ mình khổ người theo tám lớp học của Phật giáo (Bát Chánh Đạo).

- Thứ hai về cơ thể thì được học tập và tu luyện các phương pháp Tứ Chánh Cần và Tứ Niệm Xứ để nhiếp phục những đau khổ trên thân tâm. Có nghĩa là đẩy lui bệnh khổ nơi thân và sự ưu phiền nơi tâm, khiến cho thân tâm được an ổn, khi đứng trước ác pháp, bệnh đau và sự sống chết không còn lo lắng sợ hãi nữa. Đó là về pháp môn để đối trị những sự đau khổ của kiếp làm người mà không ai tránh khỏi.

Về vật chất, Trung Tâm An Dưỡng Từ Thiện Chơn Lạc lại còn có một khu điều dưỡng để trị bệnh cho Tăng, Ni và cư sĩ khi tu tập chưa đủ đạo lực để nhiếp phục bệnh khổ làm chủ sự sống chết.

Khu điều dưỡng là để giúp cho Tăng, Ni và cư sĩ an tâm tu tập không còn lo sợ khi có bệnh tật xảy đến ..

Tâm nguyện của Thầy là như vậy, nhưng có thành công được là phải hội đủ phước lành của nhiều người và cần phải có sự đoàn kết, chung lưng đậu cật của mọi người. "Một cây làm chẳng nên non, ba cây dụm lại nên hòn núi cao".

Sức mạnh đoàn kết của mọi người không có việc gì mà không làm nên, dù cho lắp biển dời non. Vậy Thầy xin kêu gọi quý Phật tử hãy vì nền đạo đức nhân bản - nhân quả của Phật giáo, phải được phổ cập đến với loài người để đem lại sự sống bình an yen vui cho hành tinh này và Phật giáo phải được mãi mãi trường tồn với nhân loại.

Giờ này Thầy chỉ ước mong các Phật tử hãy hưởng ứng lời kêu gọi của Thầy để đem lại sự lợi ích chung cho tất cả tu sĩ và cư sĩ hiện giờ và các thế hệ con cháu của chúng ta mai sau, để có chỗ an dưỡng tinh thần và cơ thể. Đây là một việc làm hết sức quan trọng cho loài người biến cảnh thế gian thành cảnh giới Thiên đàng, Cực lạc.

Với việc làm này còn gặp biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ thử thách, nếu chúng ta không bền chí và không một lòng, một dạ, thiếu sự đoàn kết từ hội từ thiện này đến nhóm từ thiện khác thì khó mà thành công.

Vậy một lần nữa Thầy kêu gọi các nhóm Phật tử trong nước cũng như ở hải ngoại hãy vì lợi ích cho bản thân mình, cho gia đình, cho mọi người, cho xã hội, cho đất nước quê hương của mình, cho nhân loại trên hành tinh này mà hãy cùng nhau tay nắm chặt bàn tay, kết vòng tay yêu thương để bắt đầu tiến hành công việc ngày một tốt hơn.

Thăm và chúc quý Sư, Thầy Tăng, Ni và quý Phật tử ở khắp mọi miền đất nước cũng như ở bốn phương được mạnh khỏe an khương .

Kính ghi
Thích Thông Lạc