Wednesday, 17 April 2013

ĐỊNH LỰC

(Trích TÂM THƯ GỬI LIÊN CHÂU Ngày 27–1–2008 từ sách "Những Bức Tâm Thư tập II" trang 122-123)

Câu hỏi 1: Mong Thầy cứu giúp chúng con trong kiếp này. Thời gian đi quá nhanh, hết tối rồi lại sáng. Khi vô thường đến rồi phải xuôi tay, nhắm mắt không làm chủ được sinh, già, bệnh, chết, thật là uổng một đời tu hành chẳng đi tới đâu cả, cứ quanh quẩn mãi trong sáu nẻo luân hồi, không thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian. Nếu tu không xong kiếp này, kiếp sau biết có gặp được Thầy nữa hay không?

Chúng con quyết chí tu hành giai đoạn đầu giới luật đức hạnh cho nghiêm chỉnh đến hơi thở cuối cùng như lời bác Hồ dạy: "Không có gì khó, chỉ sợ lòng không bền", chúng con cố gắng quyết chí ắt làm nên.

Con xin Thầy chỉ dạy chúng con cách làm giáo án cho rõ ràng hơn. Xin chân thành cảm tạ ơn Thầy.

Đáp 1: Thầy chỉ mong sao các con tu học GIỚI LUẬT thông suốt những ĐỨC HẠNH để áp dụng vào đời sống hằng ngày, nhờ đó tâm các con mới LY DỤC LY ÁC PHÁP; nhờ đó tâm các con mới BẤT ĐỘNG TRƯỚC CÁC ÁC PHÁP VÀ CÁC CẢM THỌ; nhờ đó tâm các con mới THANH THẢN, AN LẠC VÀ VÔ SỰ; nhờ đó tâm các con mới ở trên TỨ NIỆM XỨ tu tập luyện TỨ THẦN TÚC. Nếu các con sống GIỚI LUẬT CHƯA NGHIÊM CHỈNH; thân, khẩu, ý chưa thực hiện ĐỨC HẠNH thì dù Thầy có muốn chỉ dạy các con tu tập "ĐỊNH LỰC" thì cũng chẳng bao giờ có định lực.

Điều cần thiết để tiến lên lớp tu tập ĐỊNH LỰC là tâm các con phải thật THANH TỊNH, nếu tâm chưa thật thanh tịnh mà tu tập ĐỊNH LỰC sẽ mất thì gian và hoài công vô ích. Các con có hiểu chưa?

Nhờ có ĐỊNH LỰC các con mới làm chủ sinh, già, bệnh, chết; nhờ có ĐỊNH LỰC khi gặp ác pháp tâm các con mới bình tĩnh mà không bị nghiệp ác lôi cuốn; nhờ có ĐỊNH LỰC tâm các con mới thản nhiên trước giặc tham, sân, si.

Một lần nữa Thầy xin nhắc lại: Muốn tu tập "ĐỊNH LỰC" có kết quả thì các con chỉ cần giữ gìn GIỚI LUẬT nghiêm chỉnh và luôn luôn thể hiện ĐỨC HẠNH để xả tâm ly dục ly ác pháp. Vì thế khi nào tâm đã bất động thì tu tập ĐỊNH LỰC mới có kết quả.

Các con nên nhớ lời dạy này để xả tâm cho tận gốc: "CÁC PHÁP VÔ THƯỜNG, KHÔNG CÓ PHÁP NÀO LÀ TA, LÀ CỦA TA, LÀ BẢN NGÃ CỦA TA CẢ".