Tuesday, 23 April 2013

CHỨNG ĐẠO - GIẢI THOÁT LÀ GÌ ?

Tôi xin tóm lược những lời dạy khẳng định sự chứng đạo, giải thoát trong đạo Phật của thầy Thích Thông Lạc.

 1. Chứng đạo chỉ là sống với một tâm không bị dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu tác động. Cho nên, chứng đạo không có chứng một cái gì cao siêu, huyền bí và vĩ đại cả, chỉ là một cái tâm bình thường như mọi người, nhưng không có chướng ngại pháp nào làm cho tâm người ấy bị dao động”. 
 2. Chứng đạo chỉ là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ.
 3.  Chứng đạo chỉ là sống với tâm thanh thản, an lạc và vô sự, lúc nào cũng như lúc nào không bị kèm chế, không bị bắt buộc phải tu tập như thế này, phải làm như thế kia. Trong sự chứng đạo chỉ có một điều quan trọng nhất, đó là phải sống đúng giới luật như trong bộ sách "Văn Hoá Phật Giáo Truyền Thống" tập I đã dạy. Chúng ta phải quyết tâm buông xả đời sống nhân quả đang hiện có trong thân tâm của chúng ta.
 4. Mục đích tu hành của chúng ta là làm chủ bốn nỗi đau khổ của kiếp làm người: sanh, già, bệnh và chết, do vậy, ai làm chủ sanh, già, bệnh, chết thì người đó đã chứng đạo. 
 5. Đạo Phật chỉ có tâm bất động, không phóng dật theo các ác pháp và chấm dứt chạy theo lòng ham muốn của mình. Người hiểu biết và thâm nhập đạo Phật như vậy thì đâu có gì tu tập nhiều; thì đâu có gì tu tập khó khăn, mệt nhọc; thì đâu có pháp gì làm chướng ngại thân tâm họ được. Do đó sự chứng đạo dễ dàng như trở bàn tay. Có phải vậy không thưa quý Phật tử? 
 6. Người chứng đạo và người bình thường chỉ khác nhau là ở chỗ tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Người sống bình thường chỉ cần biết đâu là con đường thiện và đâu là con đường ác và không sống theo con đường ác, chỉ sống theo con đường thiện. Người biết sống được như vậy là người chứng đạo.
 7. Đạo Phật chỉ biết sống thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người và lúc nào cũng bất động tâm. Bất động tâm là chứng đạo, là giải thoát. Như vậy chứng đạo theo Phật giáo các con có thấy khó khăn không? Bây giờ các con có hiểu chưa? Có thấy bất động tâm là quan trọng không? Có thấy tâm không phóng dật là chứng đạo. Các con có hiểu chưa? Chứng đạo mà ngồi thiền như cóc là chứng đạo theo tà giáo của Bà La Môn.
 8. Đạo Phật không có dạy người tu thần thông các con ạ! Đạo Phật chỉ dạy cho con người biết các ác pháp để buông xuống, chỉ có buông xuống các ác pháp là giải thoát, là hết khổ đau. Có đúng như vậy không các con? 
 9. Chương trình dạy người tu sau này là chương trình đào tạo đạo đức nhân bản để mọi người sống không làm khổ mình, khổ người, đó là dạy họ rèn nhân cách ly tham, sân, si, mạn, nghi. Con người mà ly tham, sân, si, mạn, nghi là người chứng đạo. 
 10. Đạo Phật còn gọi là đạo GIẢI THOÁT, vì thế ai sống đúng đạo đức không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh là CHỨNG ĐẠO. Bởi không làm khổ mình, khổ người, khổ tất cả chúng sinh đó là GIẢI THOÁT, mà giải thoát là CHỨNG ĐẠO. Sự chứng đạo của Phật giáo không có khó khăn, không có mệt nhọc chỉ cần chịu khó học tập đạo đức nhân bản – nhân quả, sống với PHÁP TRÍ ĐẠO ĐỨC và TÙY TRÍ ĐẠO ĐỨC là có sự giải thoát ngay trước mặt. Có sự GIẢI THOÁT ngay trước mặt là CHỨNG ĐẠO. 
 11.  Đạo phật là đạo trí tuệ mà, cho nên chúng ta dùng trí tuệ để giải thoát, để chứng đạo, chớ không phải dùng thiền định đâu, không phải ngồi thiền như con cóc. Chỉ cần khai triển sự hiểu biết, tri kiến của mình về các pháp thiện, ác như thế nào?. "Ác thì ngăn và diệt, còn thiện thì làm cho sinh và tăng trưởng". Do vậy, đạo Phật đâu phải là khó đâu mấy con, quá dễ, dễ thiệt dễ, không cần phải tu. "Pháp ta không có thời gian" Đức Phật đã xác định rồi mà, đâu có thời gian tu, "đến để mà thấy" chúng ta đến là thấy sự giải thoát ngay liền mà. Cho nên khi chúng ta thấy sự giải thoát rồi, thì điên gì mà chúng ta không ở trong thất đó để mà giải thoát, ra ngoài để đi tìm pháp khác sao!? (phần này trích ra từ băng giảng ngày 23-02-2012 của thầy trả lời cho tu sinh câu 20, 25 tại đây)

Để hiểu rõ về sự chứng đạo của đạo Phật xin các bạn đọc những bài dưới đây do thầy Thích Thông Lạc giảng về Chứng Đạo. (Xin bấm vào dòng màu xanh đđọc)

1- Món Ăn Giải Thoát. 
2- Bức Tâm Thư ngày 18-05-2009 - Chứng Đạo.
3- Những Lời Tâm Huyết - Chứng Đạo Là Chứng Cái Gì ?
4- Chứng Đạo Là Chứng Ở Đâu ? Ở Chổ Nào?
5- Chứng Đạo Quá Dễ Dàng.
6- Chứng Đạo Trong Cảnh Động.
7- Như thế nào là làm chủ Sanh, Già, Bệnh, Chết 

Qua những bài giảng ở trên chúng ta sẽ thấy rõ sự chứng đạo của đạo Phật rất cụ thể, thực tế và thiết thực đối với mọi người, chỉ cần buông xuống tất cả; không để cho tham, sân, si, mạn, nghi tác động vào tâm; sống đúng đạo đức nhân bản - nhân quả không làm khổ mình, khổ người và khổ các loài động vật khác; luôn hộ trì và bảo vệ chân lý "tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự" trước các dục, các ác pháp và các cảm thọ,... thì sự giải thoát, chứng đạo ngay trước mắt chúng ta.