Sunday, 17 February 2013

PHƯƠNG PHÁP TU ĐỊNH VÔ LẬUHỏi đạo - Phương pháp Tu định Vô lậu
Thứ năm, 05 Tháng 11 2009 11:54

Phật tử Tâm Huệ hỏi:
Con Tâm Huệ kính chúc Thầy an khương với nhiều sức khoẻ!
Con thưa Thầy rằng con chưa biết rõ phương pháp tư duy quán xét như thế nào, tư duy về vấn đề gì ... cách thức tu Định vô lậu ra sao con chưa hiểu rõ!
Con kính mong được Trưởng Lão chỉ dạy cho con biết phương pháp tu Định Vô Lậu rõ ràng và đầy đủ ạ.

Trả lời:

Tu định vô lậu gồm có:
 1. Quán thân nhân quả
 2. Quán các pháp nhân quả
 3. Quán thân bất tịnh
 4. Quán thực phẩm bất tịnh
 5. Quán các pháp vô thường
 6. Quán thân vô thường
 7. Quán tâm vô thường
 8. Quán thọ vô thường
 9. Quán thân là khổ
 10. Quán tâm là khổ
 11. Quán thân bất động
 12. Quán tâm bất động
 13. Quán thân vô lậu
 14. Quán tâm vô lậu
Muốn tu tập định vô lậu thì nên nghiên cứu kính Trung Bộ 3 tập, do hòa thượng Minh Châu dịch.
                       
(Trích thư trả lời của Trưởng Lão Thích Thông Lạc, ngày 14/10/2009 tại đây)