Thursday, 21 February 2013

Hốt Phân Chó Nhanh Và Vệ SinhKhi nhà hoc khi dn chó đi do ph, công viên, bn có th dùng cách này đ ht phân chó nhanh và v sinh. Bn ch cn mang theo mt bao nylon nhgn là đ.

1- Ln ngược bao ny lon li
2- Đeo bao nylon vào bàn tay.
3- Dùng tay đã đeo bao nylon tóm gn phân chó.
4- Dùng tay còn li ln ngược bao nylon li, phân chó s nm gn trong bao.
5- Ct ming bao nylon li và b vào thùng rác.

Xin mi xem đon youtube tại đây.