Wednesday, 6 February 2013

7 QUY TẮC VÀNG HỌC TIẾNG ANH

7 nguyên tắc vàng nói tiếng Anh này được cung cấp bởi thầy AJ Hoge tại website effortless English. Sau khi bạn đọc và nghe qua 7 bài học căn bản này, bạn sẽ hiểu được cách học tiếng Anh nhanh và hiệu quả.

Kèm theo 7 bài này còn có 2 bài bổ sung là bài "key" và "Learning Like Children". 2 bài này giúp cho chúng ta hiểu rõ thêm về cách tiếp thu và học ngôn ngữ của trẻ em qua những nghiên cứu của các giáo sư nước ngoài. Sau khi hiểu được trọng tâm của vấn đề thì việc học tiếng Anh hay bất kỳ ngôn ngữ nào của chúng ta sẽ dễ dàng và không bị mất thời gian, tiền bạc nữa.

Mời các bạn tải 7 nguyên tắc vàng học tiếng Anh tại đây.

Sau khi đọc và nghe những bài cơ bản trên, các bạn đã nắm được chìa khóa mấu chốt học tiếng Anh. Tiếp đến các bạn có thể bắt tay vào áp dụng 7 cách trên trong những bài học tiếng Anh "Learn Real English". 

Nếu các bạn có kinh tế khá trở lên, có thể tìm mua bđĩa "Learn Real English" tại đây.

Nếu các bạn không có kinh tế khá thì có thể tìm trên mạng hoặc tải vtheo những đường dẫn cuối trang.

Mỗi bài học sẽ gồm có 3 bài nhỏ: 1- giải thích từ vựng, 2- đối thoại và 3- mẫu chuyện nhỏ có liên quan đến những từ vựng mới, cộng thêm đi sâu vào những tình huống đưa ra những câu hỏi và trả lời xung quanh từng chi tiết trong mẫu chuyện giúp cho chúng ta tập phản ứng nhanh với tiếng Anh.

Nguyên tắc học những bài tiếng Anh này là: mỗi ngày ít nhất dành 1 ginghe 1 bài, suốt một tuần chỉ nghe một bài đó, (không nghe bài khác), nghe đi nghe lại cho đến khi nhuần nhuyễn hiểu được hết. Kể cả khi bạn cảm thấy quá dvẫn nên cứ nghe. Nếu đối với bạn quá khó thì cứ nghe tiếp bài đó cho đến khi hiểu hết thì thôi (có thể 1 tháng).