Thursday, 31 January 2013

Thầy Tôi Đã Ra Đi

Hồi 12h đêm ngày 01/01/2013, tức ngày 20/11 năm Nhâm Thìn, Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc, viện chủ Tu Viện Chơn Như, vị Thầy kính yêu của chúng tôi đã nhập diệt, an nghỉ vĩnh viễn trong trạng thái giải thoát Bất Động, Thanh Thản, An Lạc và Vô Sự.


Tên của thầy là LÊ NGỌC AN, pháp danh là THÍCH THÔNG LẠC sinh năm 1928, là người con thứ tư trong gia đình


Sau khi chứng đạo, đời sống của Ngài vì chúng sinh, dựng lại chánh pháp của đức Phật Thích Ca. Thân giáo của Ngài đã làm gương hạnh sống cho chúng tôi qua một khoảng thời gian dài 30 năm. Ngày dạy chúng tôi xả tâm ly dục, ly ác pháp để đạt được trạng thái bất động, thanh thản, an lạc và vô sự như thầy.


Nhớ khi thầy còn sống, thường nhắn nhủ chúng tôi rằng: "khi thầy chết, chỉ cần lấy chiếc chiếu quấn thân thầy, rồi chôn xuống đất, trồng cây xoài lên. Thân thầy rã ra sẽ làm phân nuôi sống cây xoài, sau này cây xoài có trái thì mọi người hái ăn."


Một người sống đức hạnh như Phật thì khi chết tâm ý của họ cũng luôn ly dục ly ác pháp, không màng danh lợi, không muốn hao tiền tốn của của đàn na thí chủ. Nhưng rất tiếc không ai hiểu được tâm ý ly dục, ly ác pháp của thầy. Không ai biết sống tùy thuận theo ý thầy, họ vẫn tự làm theo ý của họ, xin phép thầy cho mua quan tài, lập bia mộ, xây mộ, xây nhà che mộ, tạc tượng, xây khuôn viên,…


May mà thầy không để lại di chúc mai táng thầy là hỏa táng, vì nếu hỏa táng thì sẽ có người tìm những mảnh xương vụn của thầy và cho đó là xá lợi. Sau đó thì đem về, xem là của quý, xây tháp như đã từng làm như vậy đối với đức Phật. Có lẽ kinh nghiệm rõ chuyện này, thầy chỉ nhắn nhủ với đệ tử nên làm địa táng mà thôi.


Khi thầy còn sống, có nhiều người kính trọng thầy đã tạc nhiều tượng đá, tượng đồng thầy ngồi kiết già. Rồi sau này không biết còn có tượng nằm, tượng quỳ, tượng đi, tượng đứng nào nữa không. Chính những bức tượng này sợ rằng sau này làm cho những ai không biết thầy sẽ sanh ra hiểu lầm thầy, tôn sùng thầy như thần thánh, đem hình thầy lên bàn thờ tôn thờ như đã làm vậy với đức Phật, hoặc vì lẽ quá nhiều tượng sẽ chê bai thầy hoặc cách này hoặc cách khác.


Do được hữu duyên bên cạnh thầy học đạo nhiều năm, tôi hiểu được đức hạnh ly dục ly ác pháp của thầy. Do vậy tôi viết lên bài viết này để mọi người đừng làm quá đáng hình tượng của thầy tôi. Thầy tôi không tham bất kỳ hư danh nào, không cần tạc tượng, không cần mồ mã, không cần để lại tên tuổi hay bất kỳ hình ảnh nào. Cái thầy muốn nhắn nhủ lại cho đệ tử sau này chính là gương hạnh sống của thầy không những lúc còn sống mà khi chết cũng phải luôn luôn ly dục, ly ác pháp, xả tâm cho thật sạch, không còn một hột bụi nào.

Tất cả sách của thầy Thích Thông Lạc viết (Ebooks_Thich Thong Lac.rar) có thtải v từ đây. 1. 12 cửa vào đạo
 2. 19 đề mục hơi th
 3. 37 phẩm trợ đạo
 4. Đạo đức làm người
 5. Đường về xứ phật 10 tập
 6. Giáo án rèn nhân cách
 7. Giáo án tu tập cho người tu sĩ vì chánh Phật pháp
 8. Giới đức làm người 2 tập
 9. Hành thập thiện – Sống mười điều lành
 10. Lịch sử chùa am
 11. Linh hồn không có
 12. Lòng yêu thương 2 tập
 13. Mười giới đức Sa di
 14. Muốn Chứng Đạo Phải Tu Pháp Môn Nào
 15. Người Phật tử cần biết
 16. Những chặng đường tu học của người cư sĩ
 17. Những lời gốc Phật dạy 4 tập
 18. Oai nghi chánh hạnh
 19. Phật giáo có đường lối riêng
 20. Sống một mình như con tê ngưu
 21. Tạo duyên giáo hóa chúng sanh
 22. Thanh qui tu viện Chơn Như
 23. Thiền căn bản 1
 24. Thọ bát quan trai
 25. Thọ tam quy ngủ giới
 26. Thời khóa tu tập thời đức Phật
 27. Tứ bất hoại tịnh
 28. Tứ lượng tâm
 29. Văn hóa truyền thống 2 tập
 30. V.v...