Thursday, 31 January 2013

GIỚI, ĐỊNH, TUỆTÂM THƯ GI CÁC CON (Tâm thư cui cùng) - TL Thích Thông Lc

Ngày 01 tháng 12 năm 2012


Kính gi các con!

Hôm nay Thy có vài li nhc nh đến các con! Trước tiên Thy xin nhc li 3 điu kin hết sc quan trng trong cuc đi tu hành ca người tu theo Pht hay đến vi Tu Vin Chơn Như.

I/ Điu th nht: Khi đến vi đo Pht thì các con đã hiu “Đo Pht là Đo Gii Thoát”. Vy gii thoát như thế nào? Đây các con hãy lng nghe li Pht dy: “Co b râu tóc, đp áo cà sa, sng không gia đình, ba y mt bát. Đi sng trng bch như v c, tâm hn phóng khoáng như hư không…”. Cho nên khi đến vi Tu Vin Chơn Như thì các con phi sng đúng 3 hnh: “Ăn, Ng, Đc Cư”, 3 đc: “Nhn Nhc, Tùy Thun, Bng Lòng”. Đi sng “Thiu Dc Tri Túc” (ít mun biết đ). Chp nhn đi sng Gii Hnh, quyết tâm bng mi cách “không đ vi phm mt li nh nht nào”. Đây chính là Gii.

II/ Điu th hai: Con đường tu tp gii thoát ca đo Pht không cn phi tu tp nhiu pháp. Đây các con hãy lng nghe li Pht dy:
“Bí quy
ết thành tu ca Đo Pht ch có hai điu kin quan trng nht:
1- Gi
tâm không phóng dt.
2- Thích s
ng nhàn tch, đc cư, trm lng mt mình”.

Đ thc hin được hai điu kin này, Thy đã ch dy cho các con cách thc tu tp các pháp hành: “Phòng H Sáu Căn, Như Lý Tác Ý, T Chánh Cn, T Nim X, Thân Hành Nim”, t Nhiếp Tâm cho đến An Trú Tâm. Đó là nhng phương tin tu tp, phi thin xo khéo léo áp dng đúng thi, đúng lúc thì mi giúp các con sng an n mt mình, không còn chướng ngi. Đây chính là Đnh.

III/ Điu th ba: Đo Pht là Đo Trí Tu, là s hiu biết ca ý thc hay còn gi là Tri Kiến Gii Thoát. Đc Pht dy: “Nhng ai có Gii Hnh. An trú không phóng dt. Chánh Trí, Chơn Gii Thoát”. Khi mt người tu sĩ hay cư sĩ theo đo Pht mà sng trn vn trng Gii Lut và An Trú Tâm không phóng dt thì người đó đã thành Chánh Giác. Đây chính là Tu.

Và đc Pht đã khng đnh rng: “Gii Hnh là Trí Tu, Trí Tu là Gii Hnh”.
Cho nên con đ
ường chng đo không ngoài “Gii – Đnh – Tu”. Gii giúp tâm buông x ly dc ly ác pháp. Đnh giúp tâm an lc sáng sut. Trí hiu biết rng ln không b bt kỳ mt pháp nào chi phi hay còn gi là Tu Gii Thoát.

Đường đi quá rõ ràng, Thy đã vch sn cho các con thy tu hành không phi khó. Khó là ch các con không bn chí, không gan d, thiếu ngh lc, không chu buông b tâm đi thường thế gian. Vì vy mà tri qua bao năm tháng tu tp, các con c dm chân ti ch và phm phi nhng ni quy ca Tu Vin:

1. “Ly gia ct ái” lìa b gia đình, không còn luyến ái. Vy mà các con có gi được đâu! C tu được năm ba ba, mt vài tháng thì xin v thăm nhà hay xin đin thoi thăm gia đình, đã vy có người dù đã np đin thoi nhưng vn còn lén lút s dng đin thoi riêng (thiếu đc thành tht).

Khi có người thân, h hàng, con cháu, bn bè đến thăm thì mau mau ra gp. Các con không dám mnh m dt khoát t chi. Phm gii phá hnh đc cư!

2. “Co b râu tóc”, khi các con thy râu tóc dài ra là co được ri, đâu cn phi ch đúng 14, 15 hoc 28, 29, 30. Đi cho đúng ngày thì phi xem lch, không có lch thì phi hi người này, hi người kia đ biết mà co tóc… Thm chí phá đc cư bng cách ném thư qua ca s, ra du ra hiu đ mi cách làm mt oai nghi chánh hnh.

Riêng ng
ười cư sĩ thì ch cn gi gìn đu tóc cho gn gàng, có đâu tóc kp kiu này kiu kia, ct dài ct ngn như tr con hoc là xõa tóc làm đp. Phm gii trang đim làm đp!

3. “Ba y, m
t bát” là mt y h, y trung, y thượng và mt bình bát đ xin ăn. Thi xưa đc Pht còn phi lượm vi thây ma đ mc, by gi Thy cho các con mc đng phc mi người được 2 b (người n được 3 b) và mt áo tràng là đ đ mc hàng ngày. Thế mà có người chê đ cũ, đ mi, có người li sa sang kết, đính kèm nút không ging ai, li đ dành hai ba b, còn áo tràng thì hai ba cái. Phm vào gii ct gi!

Cái bát là đ
đi xin ăn, người tu sĩ ăn trong bát, ung trong bát. Thế mà các con có người chê khen bát này ln, bát kia nh, bát này nng, bát kia nh. Thm chí có người đi kht thc ch mang cái np bát, ri ăn luôn trên cái np bát hoc ăn luôn trong mâm. Người thì ly thêm chén nh đ st cơm ra ăn riêng ch không ăn trong bát. Đc Pht ví cái y như đôi cánh, cái bát như cái m con chim. Vy là “con chim không cn cái m”. Các con quá xem thường gii hnh!

4. Tr
ước kia Thy có dy các con nuôi dưỡng tâm “Từ” bng cách là đến gi th thc, khi thy có chúng sinh trước mt các con, chúng đang đói khát tìm thc ăn sinh sng thì khi y chúng ta mi hy sinh và chia s thc phm do mình va xin v, đ st mt ít mang cho chúng trước khi mình dùng. Đàng này các con hiu sai li Thy dy, ly ca đàn na cho dư tha ri đi tìm chúng sanh mà b thí. Có người ct gi thc phm cho đến chiu ri mang đi nơi khác ch cho chó, mèo, chim, sóc… đến ăn. Nếu chúng không đến thì coi như thc phm ngày hôm y b b phí, thiu mc. Các con là nhng người tu hành, tu thì không xong, cũng không làm gì ra tin, cho nên các con không biết quý trng công sc cúng dường bng m hôi công sc ca nhng người khác. H cúng dường là ch mong hưởng được công đc tu hành ca các con. Các con có nghĩ đến điu này không? Các con có xng đáng hay chưa? Tht là thiếu trí tu và phí phm!

5. “Thi
u dc tri túc” – ít mun biết đ, các con thì sao? Nhìn hết trong Tu Vin, Thy thy rt ít người sng được hnh này. Người nào cũng mun dư, không mun đ. Thm chí s dng 2, 3 đôi dép, đi dép trong dép ngoài. V thì 2, 3 đôi, bàn chân sut ngày không lìa đôi v. Nón thì kiu này kiu n. trong tht thì đeo khu trang mang kính mát. Khăn ln, khăn nh phơi đy sào. Đi đâu gp cái gì cũng lượm mang v tht t mt cc gch, đon dây, khúc nha, cái l, keo hũ, bc giy, bao bì, v.v… Li còn sinh nim chế ra cây pht trn phy qua pht li như my ông Tiên. Ngi thì kê chân, kê mông, lót nm, lót gi đ cho êm ái. Trong và ngoài tht các con nào là giàn, là k, dây, sào, v.v… tt c bày bin treo móc, giăng mc… coi chng ra gì, y như mt cái quy hàng xén. Cuc đi tu hành mi ngày người ta buông x xung, còn các con mi ngày mi ôm vô thì làm sao cuc sng ca các con “trng bch như v c”, tâm hn các con “phóng khoáng như hư không”. Tht là h thn!

6. Khuya d
y thì không đúng gi (tr 5 – 10 phút). Mùng, mn không xếp gp gn gàng. Thc thì không tnh táo, ưa thích ngi cho an, mt nhm lim dim ngi gc ti gc lui. Li còn chế pháp đưa tay lên xung qua li như người đang múa, không oai nghi chút nào. Đi kinh hành thì lười biếng s mi chân, s lnh. Thích nuôi dưỡng cái thân. Tht là quá t!

7. Tu hành thì ph
i t mình tư duy trin khai trí tu đ vượt lên nhng chướng ngi. Mi ln như vy trí lc ca các con càng mnh m, vng chãi hơn, nhanh nhn sáng sut hơn. C sao các con li đ tâm trí mình th đng, lit tu ch còn biết vay mượn tm b tri kiến ca người khác. Thy cho người đến nhc nh hướng dn giúp các con tháo b nhng vn đ dính mc mà x tâm, đ ri tiếp tc an trú tu tp. Trái li các con thích hi hp, thích nói chuyn cho vui và hi nhng chuyn đâu đâu không li ích, hi ngoài tm hiu biết ca con người (hi v cõi chết). Đây cũng là cách thc phá đc cư dù có tu ngàn đi mãi mãi các con cũng không thy đo. Tht là vô b!

Tt c nhng điu Thy đã nêu trên, các con hãy t kim đim li mình, phi lượng sc mình cho k! Vào Tu Vin Chơn Như mà không chu x b dc lc thế gian thì tu tp có ích li gì hi các con! Nếu không đ kh năng, Thy khuyên các con hãy tr v vi gia đình, sng li ích cho con cho cháu. Ch Tu Vin mà phm gii, phá gii thì Thy không th giúp gì được cho các con, ngược li các con phi mang n đàn na tín thí tr biết bao gi cho hết.

Thy đ ngh Ban qun lý thường xuyên kim tra xem xét tng khu vc. Tu sinh nào vi phm Thanh Qui ca Tu Vin ln th nht được nhc nh, ln th hai còn tái phm thì chuyn ngay ra khu Tiếp Nhn đ quí Sư hướng dn thêm. Nếu vn vi phm không sa, tt hơn chúng ta mi h ra v. Đây là chúng ta thương h ch không phi thiếu tình người đâu các con !

Sau cùng, Thy có li khuyên tt c các tu sinh đang có mt ti Tu Vin Chơn Như: “Nếu các con không tu thì thôi, còn quyết tâm tu hành thì phài có ý chí ngh lc vt b nhng th tm thường ca thế gian, sng đúng trn vn trong gii hnh, nht đnh không vi phm mt li nào. Hãy c gng vươn lên làm Thánh các con ! Đ tr thành nhng đ t ưu tú ca Thy, xng đáng là nhng Tu sĩ, Cư sĩ ca Pht giáo”.

Kính thư.
Th
y ca các con.


Mời các bạn nghiên cứu thêm những bài khác trong blog như
2- Tu đúng "Như Lý Tác Ý" 
3- Tại Sao Tâm Luôn Luôn Động