Wednesday, 9 May 2012

Tránh Xa Những Nơi Tụ Tập Hội Chúng


Người tu hành theo đạo Phật biết rõ nguyên nhân của sanh tử luân hồi là ái dục, một trong những ái dục đó là sắc dục. Nói về sắc dục đó là tình cảm nam nữ. Muốn giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, người tu hành cần phải diệt cho được sắc dục. 

Có rất nhiều cách để diệt sắc dục như: Quán thân bất tịnh, quán thân vô thường, phòng hộ sáu căn, tránh xa những nơi có thể tạo ra nhân duyên gặp người khác phái,…

Trong bài viết này, tôi muốn đề cặp đến vấn đề “Tránh xa những nơi có thể tạo ra nhân duyên gặp người khác phái.”

Tình cảm nam nữ xuất phát từ hai phía, có thể người tu hành đã được trang bị những cách quán trên, còn đối tượng quen biết kia có chắc họ giống như người tu hành không? Đa số là không, họ vẫn còn tâm ái dục, họ vẫn bị tâm sắc dục cám dỗ, lôi kéo. Do vậy khi có cơ hội họ sẽ bị tâm sắc dục cám dỗ sanh ra cảm tình với người tu hành, họ bắt đầu quan tâm hoặc họ được người tu hành quan tâm đến rồi tự nảy sinh tình cảm, từ đó họ muốn chiếm hữu người mình thương yêu,v.v…

Do vậy đã là người tu hành quyết tìm đường thoát khỏi sanh tử chúng ta cần tránh xa những nơi có thể tạo ra nhân duyên gặp người khác phái. Vậy những nơi đó là nơi nào ? Chúng ở khắp mọi nơi, nhất là những nơi tụ tập đông đúc như trường học, câu lạc bộ, cơ quan làm việc, khu vui chơi, hội từ thiện, kể cả trong chùa và tu viện,...

Người muốn diệt tâm sắc dục phải thấy rõ những nguy hiểm này, nên tránh xa những nơi tụ tập đông người, tránh tiếp xúc với người khác phái.

Hiểu rõ vấn đề này, cho nên đức Phật có để lại cho chúng ta vài bài kinh trong 42 bài kinh “Con tê ngưu một sừng”.

Ai ưa thích hi chúng,
Người ấy khó tu tập
Làm sao chứng Niết Bàn
Giải trừ các cảm thọ
Cân nhắc lời giảng dạy
Từ bỏ nơi đông đảo
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng.

Từ chổ ưa thích tụ tập ở những nơi đông người sẽ sanh ra giao thiệp, từ giao thiệp sẽ sanh ra cảm tình, từ cảm tình sanh ra quan tâm, từ nhiều lần quan tâm sẽ sanh ra tình cảm nam nữ.
   
 Do thân cn giao thip,
Thân ái từ đấy sanh,
Tùy thuận theo thân ái,
Khổ này mới nảy sanh.
Nhìn thấy những nguy hại,
Do thân ái sanh khởi,
Hãy sống riêng một mình,
Như tê ngưu một sừng.

Tóm lại, chỉ có sống độc cư một mình mới có thể diệt tận tâm sắc dục. Nếu không sống một mình thì dù cho có tu muôn ngàn kiếp cũng không thoát khỏi sanh tử luân hồi.

Mời các bạn xem tiếp bài "Ái kiết sử" tại đây.