Thursday, 31 May 2012

TÂM THIỀN ĐỊNHĐịnh trong nhà Phật có được là do tâm ly dục ly ác pháp, tâm ly dục ly ác pháp chính là tâm Định. Trạng thái này gọi là tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự. Định của đức Phật Thích Ca dạy không phải do ngồi thiền mà có, mà do tâm ly dục ly ác pháp.

Định do ngồi thiền mà có là Định của những trường dạy thiền, không phải định của đạo Phật.  Định đó là định tưởng, định tưởng này sanh ra tuệ, là trí tuệ thế gian vẫn còn thiện ác lẫn lộn, vẫn còn lòng ham muốn, sân, si, mạn nghi đầy đủ, đó không phải trí tuệ của những bậc thánh đã ly dục ly ác pháp.

Muốn ly dục ly ác pháp thì nên tu tập các pháp môn sau: Tứ Chánh Cần, Bát Chánh Đạo, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, quán vô thường, quán vô ngã, quán thân bất tịnh, quán thức ăn bất tịnh, quán tưởng về chết, quán tưởng không hỷ lạc đối với tất cả thế giới, quán tưởng các hài cốt, quán tưởng bị trùng bọ ăn, quán tưởng bị xanh bầm,quán tưởng bị đầy những lỗ hổng, quán tưởng bị sưng phồng lên, ... Quán từ bi hỷ xả,…Tu tập Định niệm hơi thở,… Nói chung gọi là tu tập Thân Hành Niệm. (Kinh Tăng Chi Bộ, phẩm 20-21 Phẩm Thiền Định)

Mời các bạn xem tiếp bài “TRÍ TUỆ THẾ GIAN CÓ PHẢI LÀ TRI KIẾN GIẢI THOÁT HAY KHÔNG ?”