Con người thường sống với những mục tiêu mộng tưởng, dính mắc vào tình cảm gia đình, cho nên tâm luôn dao động, bị lôi kéo tứ phía, bị tham sân si mạn nghi chi phối xỏ mũi dẫn đi suốt cuộc đời.

Chỉ những người sống không dục vọng, không bị tình cảm chi phối mới cảm nhận được những điều kỳ diệu của cuộc sống.