Sunday, 22 April 2012

Thừa Hưởng Gia Tài

Nếu trong gia đình có người cha giàu có và 3 anh chị em, bạn là người con út. Bỗng nhiên người cha gặp tai nạn chết để lại gia tài 8/10 cho bạn. Còn 2 phần kia chia cho người anh và chị bạn. Vậy bạn có chia đều tài sản cho anh và chị không để tránh mâu thuẫn và có khả năng trở nên thù địch không ?.

Khi mình xem những phim Hồng Kông, mình thấy rõ những trường hợp như trên, thường thì trong gia đình sẽ có một người được hưởng gia tài nhiều hơn những người khác. Từ đó dẫn đến tranh giành, nói xấu nhau, âm mưu tìm cách hại nhau, giết hại nhau.

Nếu như người được hưởng gia tài mà biết gọi những anh chị em còn lại, rồi bàn cách chia đều tài sản cho mọi người thì hay biết mấy.

Tiền bạc chỉ là vật ngoại thân, tình cảm người thân mới là cái chính, chia đều tài sản cho người thân sẽ giúp cho mọi người cùng vui phải không các bạn?

Mời các bạn đọc tiếp bài "Bỏ qua oán hờn"