Monday, 5 March 2012

TƯỞNG VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

   Một người bình thường sống với ý thức, nhưng khi tu tập sai, ức chế thân tâm,  ý thức sẽ nhường lại cho tưởng thức hoạt động. Người sống với tưởng thức, rơi vào các trạng thái tưởng thường có những hành động không giống như người bình thường, còn gọi là trạng thái bị tẩu quả nhập ma. Vậy làm cách nào để khắc phục tình trạng này?

 (Thư trả lời của cô Trang  ngày 05/03/2012)

1.     Ngồi như thế nào để tránh lọt vào tưởng?

-   Ngồi chơi với tâm vô sự, không bị cột bởi một pháp nào.

2.      Nếu đã bị lọt vào tưởng rồi thì cách khắc phúc.

 -  Sống như một người bình thường ( ý thức hoạt động trở lại)

3.      Tại sao khi ngồi chơi cũng bị rơi lọt vào tưởng? Có phải do rơi vào trường hợp nhìn chăm chăm, trân trân 1 chổ mà không để ý? Hay là do nguyên nhân nào khác?

-   Đúng vậy! Do hiểu sai rồi nổ lực cột các căn, dừng niệm để được thanh tịnh (không niệm) kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Từ đó thành thói quen ý thức ngưng hoạt động (bất bình thường) nên tưởng thức hoạt động và không biết để kéo dài tạo tạo thành lực tưởng. Do đó cứ yên lặng một mình hay quay vô là rơi vào tưởng trong mọi tư thế không riêng gì ngồi chơi.

4.      Vậy làm thế nào để tránh trường hợp ngồi nhìn trân trân, chăm chăm vào 1 chổ? Có bao nhiêu cách?

-   Sống bình thường theo phản xạ tự nhiên của thân và tâm, quan trọng là cái biết và duy trì ý trong thiện pháp. 

5.      Lâu quá em không có bệnh nên cũng quên cách đuổi bệnh đối với người giữ tâm bất động? Xin cô Trang chỉ giúp. Có phải là đã gọi là giữ tâm bất động trước bệnh rồi thì chỉ cần không đi bác sĩ, không uống thuốc, không lo lắng, buồn phiền sợ hãi là đủ hay là cũng nên tác ý đuổi bệnh? Nếu cần tác ý thì  phải tác ý như thế nào?

-     Với “người giữ gìn tâm bất động”   mọi tu tập nên vẫn cần tác ý như Thầy đã dạy: “………….”. Còn với “người sống với tâm bất động” thì đâu còn bị chi phối bởi Thọ thì tác ý để làm gì?

 Hoặc xem câu trả lời của thầy cho một tu sinh bị tưởng - câu 25,26 trong bài giảng này. 

Bạn nào có kinh nghiệm nào hay, xin chia sẻ thêm.