Thursday, 8 March 2012

SỬA SAI HAY ĐỀN TỘI ?Khi một người đã làm nhiều việc xấu, tổn hại đến người khác như những kẻ tội phạm, những kẻ tham ô, cướp của, hiếp dâm, lường gạt, nhận hối lộ, bán nước, bán rẻ bạn bè, ích kỷ, xấu xa, bịp bợm,v.v… Chúng ta muốn họ sửa sai hay phải đền tội chịu quả báu xấu ?

Một người biết sửa sai có những lợi ích gì?
·         Họ không còn là người xấu nữa, mà là trở thành người tốt. Trong xã hội bớt đi một người xấu.
·         Người tốt thì sẽ có ích cho mọi người, cho gia đình và cho xã hội, biết đem niềm vui và hạnh phúc đến cho những người xung quanh, làm cho gia đình và xã hội nhiều tiếng cười và cuộc sống của mọi người hạnh phúc hơn.
·         Một người tốt sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh và làm cho người khác cũng bắt chước sống tốt hơn. Chính một người tốt là gương tốt cho những người khác.

Còn một người phải bị đền tội trước pháp luật, bị quả báu xấu thì sao?
·         Mặc dầu bị đền tội họ có thể vẫn là một người xấu.
·         Hoặc nếu đem họ tử hình thì trong xã hội cũng chỉ bớt một người xấu.
·         Sự đền tội đó có ích gì cho mọi người xung quanh không?
Vậy theo bạn thì nếu thấy ai biết sửa sai thì chúng ta nên mừng cho họ hay vẫn muốn họ phải đền tội cho những gì họ đã làm trong quá khứ?

Người sống biết thương yêu luôn mở rộng tấm lòng mong muốn mọi người sống thiện, sống tốt và rất mừng khi thấy một người xấu biết ăn năn hối cải trở thành một người tốt, người thiện và người lành.

Người sống biết thương yêu không bao giờ muốn ai phải chịu đau khổ, dù biết rằng sự đau khổ dù nhỏ hay lớn đều từ nhân quả mà ra. 

Do vậy khi một người biết sống thiện thì chính họ đã gieo nhân quả tốt để cuộc sống của họ bớt khổ, tạo ra nhiều niềm vui và hạnh phúc cho chính bản thân họ và nhiều người xung quanh hơn.