Wednesday, 7 March 2012

NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC Ở ĐÂU ?


Chỉ đơn giản với 3 điều:

  1. Sống thương yêu và tha thứ: bỏ qua mọi lỗi lầm, cái sai, cái xấu của người khác, không nhắc đến những cái lỗi, cái sai, cái xấu của người. Ngược lại tư duy tích cực về những cái xấu, cái sai, cái lỗi đó thành những lợi ích, những điều tốt sau này.
  2. Cung kính và tôn trọng tất cả mọi người như cung kính và tôn trọng cha mẹ mình.
  3. Sống nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng. Nhẫn nhục là im lặng không cãi lại, tùy thuận là làm theo ý kiến, yêu cầu, mong muốn, lời nói và việc làm của người, bằng lòng là luôn vui vẻ với những gì người khác thích, muốn, nói, ý kiến và việc làm của họ.

Ai sống được 3 điều này thì không chỉ trong gia đình, mà ngoài xã hội, luôn thấy niềm vui  và hạnh phúc.

Mời các bạn đọc tiếp bài:
1- Đức thương yêu và tha thứ
2- Đức cung kínhtôn trong.
3- Đức Nhẫn Nhục Tùy Thuận và Bằng Lòng.