Thursday, 16 February 2012

VAI TRÒ CỦA THẢO LUẬN LÀ GÌ?

Thảo luận ngày nay rất phổ biến ở khắp nơi nhất là ở trường học, các diễn đàn, các câu lạc bộ, hội đoàn, v.v…Thảo luận giúp cho mọi người trong nhóm thảo luận học hỏi những quan điểm khác nhau của bạn nhóm mình. 

Để có thể cuộc thảo luận trở nên có kết quả tốt thì những người trong nhóm thảo luận phải hiểu rõ vai trò của cuộc thảo luận là gì. Vì nếu không hiểu được thì sẽ biến cuộc thảo luận thành cuộc tranh luận đúng sai, hơn thua, dẫn đến những chuyện chỉ trích, chê bai, nói cái sai, cái xấu của nhau ra, dẫn đến tình cảm bị xức mẻ, mất đi tình bạn trong nhóm, v.v…

Vậy phải nên hiểu vai trò của thảo luận là gì? Thật là đơn giản.
Khi một người đưa ra một đề tài để thảo luận, mỗi người trong nhóm chỉ cần nói lên sự hiểu biết của mình về đề tài đã được nêu ra mà thôi, chứ không phải đánh giá nhận xét ý kiến hoặc sự hiểu biết của người khác.

Chính vì chỗ này, chỗ đánh giá ý kiến của người khác đúng sai mà dẫn đến sự tranh luận, làm mất đi ý nghĩa của cuộc thảo luận.

Chúng ta không nên trách ai có ý kiến sai hay khác với ý của mình, mà hãy hiểu rằng mỗi người đều có sự hiểu biết và kiến thức giới hạn, do đó không ai giống ai. Chỉ cần chúng ta biết tôn trọng ý kiến của người khác, chỉ nói lên ý kiến của mình về đề tài mà thôi thì buổi thảo luận thành công.

Thảo luận để học hỏi chứ không phải để chứng minh mình hơn người khác. Nhưng thường thì ai cũng bị cái bản ngã cho mình ta đây hiểu biết nhiều, hiểu biết hơn người cho nên liền phản ứng ngay lại với những ý kiến khác trái ý với mình.

Do vậy chúng ta nên cẩn thận kẻo dẫn đến mất lòng, gây bất hòa, bạn bè chia rẽ và mất đoàn kết. 
 
Hiểu rõ đúng vai trò của thảo luận, chính là biết thương yêu tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau học hỏi và tiến bộ. Đó gọi là đức thảo luận.

Có một người góp ý như sau:

 Ba yếu tố chính để cuộc thảo luận thêm phần phong phú, khoáng đạt ( tự do, thỏa mái ) và cảm thông đó là:

1- Loại bỏ cái tôi
2- Tôn trọng ý kiến, và lắng nghe ý kiến
3- Không thiên kiến, thành kiến.


 và quan trọng nhất là thảo luận đúng chủ đề. 

Dĩ nhiên khi nghe ai đó nói lên quan điểm của mình, người nghe không hiểu một số danh từ hay vấn đề nào đó, có thể nhờ họ giải thích rõ lại để mọi người hiểu rõ hơn.