Sunday, 12 February 2012

LÒNG TIN


·         Hãy luôn tin tưởng vào mọi người.Chớ để sự nghi ngờ xảy ra giữa mình và người. Dù cho bây giờ họ là người xấu người ác hoặc có tính xấu nào đó, nhưng ta vẫn hãy tin tưởng rằng một lát nữa đây hay có một ngày họ sẽ thay đổi trở thành người tốt.
·         Khi ai đó làm việc gì, nói lời nói gì thì họ đều có lý do riêng và hoàn cảnh riêng của họ để họ quyết định làm và nói điều đó. Hãy luôn tin họ, đừng nhận xét đúng sai theo quan điểm của bản thân, đặt niềm tin vào họ là họ sẽ làm việc đó tốt và đúng.
·         Tin vào họ có khả năng làm tốt được mọi việc.
·         Tin rằng họ sẽ xoay sở được mọi việc trong cuộc sống.
·         Tin rằng mọi người là người tốt người thiện và người lành.
·         Tin rằng mọi người sẽ trở thành người tốt, người thiện, người lành.
·         Tin rằng họ đang thương yêu mình, những lời nói, việc làm của họ đều là vì thương yêu mình.
·         Tin rằng họ đang giúp mình.
·         Dù cho chuyện xấu cỡ nào xảy ra hãy luôn tin tưởng vào mọi người đều tốt với mình, đều thương yêu mình, đều đang giúp mình.
·         Tin rằng dù không có ta ở bên cạnh cuộc sống của họ vẫn sẽ tốt và còn tốt hơn.
·         Tin rằng dù không có ta bên cạnh họ đều có thể làm tốt được mọi việc.
·         Tin rằng mọi người luôn mong những điều tốt đẹp đến với mình dù là họ đang nói bất kỳ điều gì trái với ý của ta, hay trái với việc ta đang làm.
·         Tin rằng mọi việc xảy ra xung quanh dù thuận hay nghịch, đều là những duyên tốt lành đưa đến những điều tốt lành sau này.
·         Hãy tin rằng dù là hiện tại mọi việc xảy ra không như ý muốn hay trái ý thì đó đều là những thuận duyên giúp ta hoàn thành sứ mạng hay việc gì đó trong tương lai, do vậy hãy sống vui vẻ chấp nhận tất cả mọi việc đến với mình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
·         Dù cho có chuyện gì trái ý xảy ra khác với mong đợi, chúng ta đều luôn tin tưởng rằng mọi người có lý do chính đáng làm chuyện đó hoặc có ý tốt đang muốn giúp ta chứ không có ý gì hại ta cả.
·         Tin rằng mọi người luôn thương yêu và tha thứ cho mọi lỗi lầm của ta đã sai phạm.
·         Luôn tin vào chính bản thân mình có thể trở thành người thiện, người tốt, sống có đạo đức luôn biết thương yêu và tha thứ cho tất cả mọi người.
·         Tin vào chính mình có thể làm được tất cả mọi việc.
·         Luôn tự tin có thể chế ngự được những tâm dục và ác để trở thành người sống toàn thiện.

Hãy sống với lòng tin tuyệt đối vào mọi người đề tâm luôn bất động thanh thản an lạc và vô sự. Đó là đức lòng tin.