Saturday, 7 January 2012

Sherlock Holmes (audio) Toàn Tập

Các bạn có thể tải về từ đây những file nén dạng rar rồi mở nén ra nghe.

Truyn dài

Chi
ếc nhn tình c 1887 (13 tp)

Theo d
u b t 1890 (12 tp)

Con chó dòng h
Baskervilles 1902 (15 tp)

Thung lũng kh
ng khiếp 1904 (14 tp)

Truy
n ngn

Nh
ng cuc phiêu lưu ca Sherlock Holmes 1892

V
tai tiếng x Bohemia 1891

H
i tóc hung 1891

V
mt tích kì l 1891

Bí m
t ti thung lũng Boscombe 1891

Năm h
t cam 1891

Ng
ười đàn ông môi tr 1891

Viên ng
c bích màu xanh da tri 1892

D
i băng lm đm 1892

Ngón tay cái c
a viên K sư 1892

Chàng quý t
c đc thân 1892

Chi
ếc vương min gn ngc Berin 1892

Vùng đ
t nhng dây d đ 1892

H
i c v Sherlock Holmes 1894

Ng
n la bc 1892

G
ương mt vàng vt 1893

Ng
ười làm thuê cho nhà môi gii chng khoán 1893

Con tàu "Gloria Scott” 1893


T
c l nhà Musgrave 1893

V
án Reigate 1893

K
d dng 1893

B
nh nhân thường trú 1893

Ng
ười thông ngôn Hylp 1893

B
n hip ước hi quân 1893

Công vi
c cui cùng ca Sherlock Holmes 1893

Sherlock Holmes tr
v 1904

Ngôi nhà tr
ng không 1903

Nhà th
u khoáng Norwood 1903

Nh
ng hình nhân nhy múa 1903

Cô gái đi xe đ
p 1903

Câu chuy
n ti Khu hc xá 1903

Peter H
c Ám 1904

Tên T
ng tin ngoi hng 1904

Sáu b
c tượng Napoleon 1904

Ba sinh viên 1904


Cái kính k
p mũi bng vàng 1904

M
t trung v b mt tích 1904

V
án ti Abbey Grange 1904

V
ết máu th hai 1904

Cung đàn sau cu
i 1917

Đêm kinh hoàng
đin trang Wisteria

Vòng tròn đ
1911

Hai l
tai trong hp các tông 1893

Các b
n v tàu ngm Bruce Partington 1908

Sherlock Holmes h
p hi 1913

Quý bà m
t tích 1911

Bàn chân c
a qu 1910

Cung đàn sau cu
i 1917


Tàng th
ư Sherlock Holmes 1927

Ng
ười khách hàng ni tiếng 1924

Ng
ười lính b vy nến 1926

Viên đá c
a Mazarin 1921

Ba đ
u hi 1926

Ma cà r
ng vùng Sussex 1924

Ba ngu
i h Garridebs 1924

Bài toán c
u Thor 1922

Ng
ười đi 4 chân 1923

Cái b
m sư t 1926

Bà thuê nhà mang m
ng che 1927

n lâu đài Shoscombe 1927

Ng
ười bán sơn v hưu 1926