Friday, 9 December 2011

Thay Đổi Nhân Quả

Sau khi đọc bài “Tính Chất Của Nhân Quả” chúng ta đã hiểu rõ nhân quả có thể chuyển đổi (chuyển hóa, thay đổi) được bằng những hành động đạo đức.

Trước tiên chúng ta nên từ bỏ "Sáu nghề ác", sau đó áp dụng đạo đức vào đời sống. Một trong những hành động đạo đức mà thường ngày chúng ta phải áp dụng thường xuyên đó là:


Những ví dụ minh họa về những đức hạnh đạo đức nhân bản nhân quả đã được trình bày trong bài “Sống Thương Yêu”. Mời các bạn bấm vào những dòng chữ đậm để đọc.