Thursday, 1 December 2011

Quy Luật Của Cuộc Sống

Quy luật của cuộc sống không khác gì tính chất của nhân quả. Hiểu rõ tính chất của nhân quả chính là hiểu rõ quy luật của cuộc sống.

     Xin mời đọc bài "Tính Chất Của Nhân Quả Là Gì ?"