Monday, 5 December 2011

CHO ĐI

Ý nghĩa cao đẹp của cuộc sống xuất phát từ 2 chữ "Cho Đi".
Khi con người biết sống cho đi và chia sẻ những gì mình có với mọi người thì chính người đó đã biết đem niềm vui đến cho mình và cho mọi người.

Tại sao nói rằng "đã biết đem niềm vui đến cho mình và cho mọi người." Bởi vì khi đó người được nhận sẽ vui và hạnh phúc, còn người cho thì lấy niềm vui và hạnh phúc của người nhận làm niềm vui và hạnh phúc cho mình.

Cho đi bao gồm tất cả từ vật chất, tiền tài, danh vọng, của cải, tài sản, hạnh phúc, sự hiểu biết, thời gian, công sức, lời nói ái ngữ, hành động cung kính, ý nghĩ tôn trọng người, sự nhẫn nhục tùy thuận và bằng lòng, sự hân hoan vui vẻ,v.v... Người cho phải là người biết sống không có bản ngã, không còn tham, sân, nghi và kiêu mạn thì tấm lòng "Cho Đi" mới chân thật và thật lòng.

Để hiểu rõ về sự "Cho Đi" xin mời các bạn đọc những bài sau: