Saturday, 20 August 2011

ĐỨC ĐOÀN KẾT


Theo mình nghĩ người sống có đức đoàn kết là người hội đủ những đức hạnh sau:
 • Sống biết nhường nhịn người khác.
 • Sống biết tùy thuận theo ý của người
 • Sống biết nghĩ đến lợi ích của người, của tập thể.
 • Từ bỏ những lợi ích cá nhân, luôn sống vì lợi ích của tập thể và mọi người.
 • Không bao giờ vì bất kỳ quyền lợi cá nhân nào mà từ bỏ tập thể.
 • Luôn đóng góp tất cả những gì mình có để làm cho tập thể mạnh hơn và tồn tại vững hơn.
 • Luôn tôn trọng tất cả mọi người.
 • Lúc hoạn nạn không bao giờ từ bỏ tập thể, không bao giờ bỏ rơi tập thể.
 • Từ bỏ những ý kiến cá nhân, quyền lợi cá nhân, sống theo ý kiến của tập thể. Dù là ý kiến của mình đúng cũng không vì vậy mà bảo vệ ý kiến của mình, vẫn sống tùy thuận theo ý của tập thể.
 • Không sợ gian nan, thử thách, khó khăn, gian khổ. Sẵn sàng gánh vác gian nan, thử thách, khó khăn, gian khổ vì tập thể, vì mọi người, vì mục đích chung.
 • Sống biết lợi hòa đồng chia, gian khổ đồng chịu.
 • Luôn thương yêu và tha thứ cho tất cả mọi người trong tập thể.
 • Luôn biết nhìn lỗi mình, không xét lỗi người.
 • Không nên để cho danh vọng và lợi lạc làm mờ mắt, chạy theo quyền lợi cá nhân mà bỏ rơi tập thể.
 • Không để tình cảm cá nhân của gia đình hoặc tình cảm nam nữ ảnh hưỡng đến quyền lợi hay mục đích chung của tập thể.
 • Sống vì tập thể; làm việc, suy nghĩ vì tập thể; chết vì tập thể.
 • Luôn sống chân thật thật thà, không dối trá trước mặt lẫn sau lưng.
 • Không nói xấu, nói cái sai, nói cái lỗi của bất kỳ ai trước mặt lẫn sau lưng.
 • Nói những lời đoàn kết, hòa hợp, không nói những lời ly gián nhau.
 • Luôn tạo không khí hòa hợp, đoàn kết, tin tưởng nhau.
 • Không bao giờ nghi ngờ bất kỳ ai.
 • Chỉ nói những lời nói nhẹ nhàng, ôn tồn, tôn trọng nhau.
 • Không phỉ báng, chê bai, chỉ trích bất kỳ ai.
 • Luôn giữ uy tín, giữ lời hứa, không nói hai lời.
 • Luôn cung kính và tôn trọng mọi người, không khinh rẽ bất kỳ ai dù là người nhỏ tuổi hơn hay là lính mới.
 • Sống đối xử bình đẳng, không phân biệt tôn giáo, chính trị, học thức, bề ngoài, gia cảnh, chức vị, dân tộc, màu da, hay nam nữ.
 • Có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia.
 • Tất cả vì một người, một người vì tất cả, cái lo của một người là của mọi người, cái lo của mọi người là của mình.

Các bạn muốn biết rõ như thế nào là đức đoàn kết thì xem bộ phim "Người Cha Tuyệt Hảo"