Sunday, 29 August 2010

NGHỆ THUẬT SỐNG

Đời người rất ngắn ngủi và nhanh chóng qua mau. Nghệ thuật sống sẽ giúp chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của cuộc sống và biết cách chuyển hóa mọi khó khăn, trở ngại, chướng ngại, mọi cản trở, mọi thất bại, mọi điều xấu thành điều tốt, thành thành công, thành niềm vui và hạnh phúc.

Nghệ thuật sống rất đơn giản và gần gủi với mọi người. Chỉ cần hiểu được thì sẽ làm được. Vậy nghệ thuật sống đòi hỏi con người cần phải biết gì? Đó là đạo đức.


Một người sống có đạo đức thì dù người đó ở đâu cũng thành công, không bao giờ sợ thất bại. 


Đạo đức nhân bản nhân quả là sống không làm khổ mình, khổ người và khổ muôn loài vạn vật khác. Nghĩa là sống biết mang niềm vui và hạnh phúc đến cho người và cho muôn loài vạn vật khác. Lấy đó làm niềm vui và hạnh phúc cho mình. 

Người sống có đạo đức chỉ biết sống thương yêu và tha thứ. Chính vì biết sống thương yêu mà mỗi mỗi hành động toát lên từng đức hạnh trong cuộc sống. Khi có lòng thương yêu thì tâm con người luôn bình tĩnh, thanh thản, an lạc và luôn tha thứ.

Ví dụ:
• Đức hiếu sinh tha thứ
• Đức ly tham bố thí
• Đức chung thủy
• Đức thành thật
• Đức minh mẫn
• Đức đòan kết
• Đức thiểu dục tri túc biết đủ và bằng lòng với những gì mình có.
• Đức nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng (diệt ngã xả tâm)
• Đức cung kínhtôn trọng

. Đức Hoan hỷ
. Đức thương yêu tổ quốc
. Đức khiêm tốn
. Đức vệ sinh
• Đức nhìn lỗi mình, không nhìn lỗi người
• Đức ái ngữ
• Đức biết ơn
• Đức kiên trì và bền chí
Đức dũng cảm
• Đức vượt qua
• Đức tìm hiểu
• Đức học hỏi
• Đức giác ngộ
• Đức tri kiến giải thóat
• Đức nhân quả
• Đức các pháp thế gian đều vô thường
• Đức hiểu biết chân lý về cuộc sống này là khổ
• Đức biết rõ nguyên nhân của cái khổ là do lòng tham
• Đức thông suốt con đường thóat khổ (Bát chánh đạo)
• Đức giữ gìn tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự (Niết Bàn)

• v.v…


Mời các bạn bấm vào dòng chữ có màu để tìm hiểu rõ thêm về những đức hạnh nhân bản nhân quả.
******************************
************************