Thursday, 22 July 2010

Bài 1: BIẾT QUÝ TRỌNG NHỮNG GÌ ĐANG CÓ

Eddie Rickenbaker, phi công nổi tiếng trong chiến tranh thế giới thứ nhất, một lần bị trôi dạt trên một phao cứu sinh, đói khát trong suốt 21 ngày cùng cực và vô vọng giữa biển Thái Bình Dương mênh mông giá lạnh. Anh đã phải đấu tranh giành giật giữa sự sống và cái chết từng giờ một và đã sống sót qua thử thách kinh khủng đó. Anh đã rút ra trải nghiệm quý báu đó để động viên mình và bạn bè:”Nếu bạn có đủ nước ngọt để uống và đủ thức ăn để ăn trong một ngày thì bạn đừng bao giờ phàn nàn điều gì khác nữa.”

Eddie nhận ra trong thời gian 21 ngày đó, khi cái chết cận kề, anh mới hiểu rằng anh đã may mắn đến dường nào! Thế nhưng một số người lại rất thường hay phàn nàn về những chuyện lặt vặt trong khi người khác lại cảm ơn cuộc sống đã cho họ chính những điều đó. Vậy có phải là họ thật sự chẳng vui gì với cuộc sống chung quanh hay đó chỉ là do thói quen mà thôi?
(Hal Urbal)

 BÀI LÀM (tự tác giả blog phân tích)

Đại ý của bài nói về đức tôn trọng sự sống.

Bài này chia làm 5 đoạn:
 

1- Eddie Rickenbaker, phi công nổi tiếng trong chiến tranh thế giới thứ nhất, một lần bị trôi dạt trên một phao cứu sinh, đói khát trong suốt 21 ngày cùng cực và vô vọng giữa biển Thái Bình Dương mênh mông giá lạnh.
NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO DO TẠO NHÂN ÁC TRONG QUÁ KHỨ

2- Anh đã phải đấu tranh giành giật giữa sự sống và cái chết từng giờ một và đã sống sót qua thử thách kinh khủng đó.
ĐỨC VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH.

3- Anh đã rút ra trải nghiệm quý báu đó để động viên mình và bạn bè:”Nếu bạn có đủ nước ngọt để uống và đủ thức ăn để ăn trong một ngày thì bạn đừng bao giờ phàn nàn điều gì khác nữa.”
ĐỨC TRUYỀN ĐẠT KINH NGHIỆM

4- Eddie nhận ra trong thời gian 21 ngày đó, khi cái chết cận kề, anh mới hiểu rằng anh đã may mắn đến dường nào!
NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO THIỆN DO ĐÃ TỪNG CỨU SỐNG NGƯỜI VÀ CÁC LOÀI VẬT

5- Thế nhưng một số người lại rất thường hay phàn nàn về những chuyện lặt vặt trong khi người khác lại cảm ơn cuộc sống đã cho họ chính những điều đó. Vậy có phải là họ thật sự chẳng vui gì với cuộc sống chung quanh hay đó chỉ là do thói quen mà thôi?
THIẾU ĐỨC TRI ÂN QUÝ TRỌNG CUỘC SỐNG

(Mời các bạn đọc tiếp nhiều bài đạo đức rèn nhân cách khác trong sách - Đức Hiếu Sinh tập 1)