Wednesday, 30 June 2010

Cách Chèn Phụ Đề Vào Phim Online


Phần trình bày sau mình lấy được từ một youtube tiếng Anh (tại đây)

Cách xem phim có phụ đề bằng cách cho chạy 2 chương trình players song song nhau. Một player là phim online, một player chạy file có phụ đề .srt được tải về từ những trang như subscence.com (player này trong suốt cho nên có thể kéo để ở dưới khung player phim online.

Chúng ta có thể điểu chỉnh sao cho 2 chường trình chạy đúng thời điểm người đóng phim nói và phần phụ hiện ra bằng cách bấm nút stop or play của 1 trong 2 chương trình trên.

Chương trình chạy phụ đề được tải tại Mediafire hoặc tại đây