Thursday, 13 May 2010

Bái chánh kiến #5: THÂN HÀNH NHÂN QUẢ

Mời các bạn bổ túc nội dung cho bài viết này:
Nội dung của bài viết xoáy vào thân hành. Thân hành nhân quả được thấy qua 3 điều chính đó là
·         Giết hại và ăn thịt chúng sinh
·         Trộm cắm, lấy của không cho.
·         Tà dâm.
Ngoài ra chúng ta còn nhận ra rất nhiều những hành động trong cuộc sống do thân làm ra gây đau khổ cho mình, cho người và cho muôn loài vạn vật, cỏ cây thiên nhiên như lái xe không cẩn thận, rãi đinh, xả rác, đánh người và thú, săn bắt các loài vật, nấu bán buôn thịt các loài vật, nuôi bán các loài vật, nấu bán rượu, sạc điện để cá chết, mở nhà hàng có hồ câu cá, bán buôn hay sản xuất vũ khí và các vật dụng săn bắn, chặt đốt cây rừng, xả thải khí độc vào môi trường sông hồ ao rạch, buôn bán người, mở kinh doanh các quán rượu bia, karaoke, café, bán thuốc lá, ma túy…

Mỗi hành động chúng ta nên nêu ra được nhân và quả của chúng.
Cách chuyển đổi nhân quả ác thành thiện để chúng ta có tri kiến giải thoát sống không còn làm khổ mình khổ người và khổ chúng sinh.