Thursday, 20 October 2016

NHÂN QUẢ GIẾT GÀ HÀNG LOẠT

"Hỏi: Thưa Thầy, nói về nhân quả thì con gà là do nhân ác nó tạo thành con gà, như hồi nãy Thầy nói những nơi chết hàng loạt đó như là bắt một đống gà thảy vô lửa đốt hoặc là thảy xuống hầm. Trong khi nó chết hàng loạt như thế thì nhân quả có thể trở thành con người được không hay là nó vẫn tiếp tục con gà nữa Thầy?

Đáp: Trong nhân ác của nó đó, nó không có tiếp tục con gà nữa con. Cái nhân ác nó thải ra những từ trường, khi mà nó bị diệt như vậy đó thì từ trường ác đau khổ, bởi vì cái quả khổ của nó mà, cũng như quả đắng rồi. Con thấy không, con gà nó bị quăng trong lửa đốt vậy, nó nóng, nó la, nó sợ hãi lắm. Từ trường nó phóng ra sự sợ hãi thành ra nhân quả của nó tiếp tục, cho nên vì vậy mà tương ưng với thời tiết của vũ trụ, nó trở thành lũ lụt bão tố, nó trở thành sóng thần hay động đất. Nó không thành một con gà nữa mà nó thành những cái khác để nó tiêu diệt những cái ác mà mình đang làm ác.
Cho nên, con thấy, mình càng tiêu diệt nó lung thì bắt đầu mình thấy thời tiết thay đổi, sóng thần, lũ lụt, bão tố, … đủ loại hết, con thấy không? Gần đây con thấy ghê gớm không? Tại vì ác quá mà! Gà như vậy mà nó đem nó đốt trong lửa, nó quăng vô, gà nó oắc oắc vì nóng đó, trời ơi nó chết hàng loạt, hàng loạt, …"
...

"Hỏi: Vậy là nó chuyển nhân quả của nó phải không Thầy?

Đáp: Nó không chuyển đâu con, nó trả quả đó. Nó trả quả, sự đau khổ của nó thành cái từ trường ác phóng xuất lên không gian, nó làm cho thời tiết thay đổi, bắt đầu lũ lụt, bão tố chổ này, chổ kia. Thời tiết chổ này hạn hán, chổ kia thì lũ lụt, chổ nọ thì sóng thần, đủ loại, chổ khác thì động đất, nó làm đủ loại hết, … vì con người của mình sống ác nên nó sanh ra như vậy.
Mình ăn thịt gà, nó sanh ra gà, mình ăn cá nó sanh ra cá, cho nên nó đủ loại hết. Vì vậy cho nên từ đó những loài vật nó bị diệt đi, nó tưởng đâu nó trả quả chứ sự thật đang trả đó. Chính mình, con người của mình làm ác mà nó thành những con gà trả quả thì nhân ác nó đau khổ nó trở thành cái nhân ác nữa, cái quả ác nữa cho nên nó thành ra từ trường. Mà từ trường đó bây giờ nó không sanh, bởi vì người ta diệt nó rồi, nó đâu còn sanh được nữa, đâu có còn nuôi trại gà vịt nữa. Nó sanh thì tức là nó thành một cái khác nữa, thành môi trường sống khác ác hơn nữa, nó tạo chúng ta hàng loạt loạt, như sóng thần nó không những giết con người mà nó còn giết loài chúng sanh nữa. "
...

"Cho nên vì vậy mà con thấy con gà nó chết nó thành con gà nữa đâu, nó thành từ trường ác nó còn khắc nghiệt hơn bởi vì hồi nó chết nó la, nó đau khổ đó thì nó phóng xuất ra từ trường đau khổ, con hiểu không? "
...

"Cho nên, từ cái thiện nó đi đến cái ác. Từ cực ác nó diệt lại, nó làm cho tiêu diệt những cái đó. Bây giờ trở lại, nó còn lại môi trường sống nó không vắng người đâu, nó không vắng loài vật đâu. Rồi bắt đầu lần lượt nó thiện lại rồi nó đến cực ác của nó. Chỉ có chúng ta tu mới thoát ra mà thôi, còn không tu thì không thoát ra được. Chỉ có đạo Phật là hướng dẫn chúng ta thoát ra được quy luật của nhân quả, đó các con thấy chưa?! "
...

p/s: Bài vấn đạo về nhân quả sát sanh, nó liên hệ đến nhân quả thời tiết vũ trụ giúp cho chúng ta hiểu thêm về mối liên hệ nhân quả của các hiện tượng xung quanh ta.

Bài vấn đạo được xuất bản trên thư viện dưới dạng bản in chuẩn pdf, dạng web html, hội thoại mp3. Quý bạn đọc vui lòng nhấp vào liên kết hình dưới để đọc chi tiết, nghe hoặc tải về tại đây.

Sunday, 9 October 2016

NGHIỆP GIẢI THOÁT VÀ SỨC TỈNH THỨC


"...Cho nên cái người tu, hỏi nó còn cái gì, nghĩa là bây giờ mình tu mà ngũ uẩn mình cũng hoại diệt mất hết, cái người không tu cũng mất hết thì vậy tu để làm gì?..."
...

"Cho nên khi mà không tu thì chúng ta có cái nghiệp lực thiện ác mà tái sanh luân hồi chứ không phải linh hồn, mà khi tu thì chúng ta có cái nghiệp, cái nghiệp không tham sân si. Hằng ngày Thầy tác ý như thế này: “Tâm như cục đất không tham sân si”, không ngờ nó trở thành cái nghiệp không tham sân si, cái tác ý này nó mới tạo thành cái nghiệp không tham sân si, cái lực của nó. Cho nên cuối cùng Thầy còn có được cái này, chứ một người tu rồi chết thì ngũ uẩn này nó không còn một cái vật gì nữa mà nó còn cái nghiệp của nó, cái sức tác ý của nó, tâm không có tham sân si. Nhưng mà tới chừng mà tác ý tới mức mà tham sân si nó không còn thì cái lệnh này lại là cái lực không tham sân si gọi là nghiệp không tham sân si, còn cái nghiệp tham sân si nó luôn luôn tái sanh luân hồi; còn cái nghiệp không tham sân si luôn luôn nó vĩnh viễn nó chấm dứt không còn tái sanh luân hồi bởi vì nó không còn tham sân si nữa."
...

"Cho nên đến giai đoạn thứ tư, lúc bây giờ khi mà chúng ta tu tới sức tỉnh thức thứ tư. Khi mà chúng ta sanh ra chúng ta còn nhớ lại hồi đó mình ở làng nào, xã nào, tên gì, ở xứ nào, … nó biết sạch hết. Đó là cái sức tỉnh thức thứ tư rồi. Ở trên kinh điển của Phật dạy chúng ta bốn giai đoạn tập tỉnh thức mà. Cho nên các con thấy nếu đứa bé sanh ra nó biết cha mẹ nó đời trước ai là ai, ở trên xứ nào, làng nào thì đứa bé thật là kỳ lạ thiệt chứ. Nhưng mà thật sự ra cái sức tỉnh thức của nó chứ gì. Cho nên các ông Lạt Ma hầu hết là tu vào cái sức tỉnh thức này.
Cho nên có nhiều ông Lạt Ma sinh ra biết được đời trước của mình chứ gì? Các con nghe đọc sách của Tây Tạng chưa? Đó là những điều kiện mà giáo lý của nhà Phật đã xác định điều đó. Nhưng chúng ta tỉnh thức chưa phải là để mà giải thoát. Cho nên mấy ông Lạt Ma chưa giải thoát, có thần thông thật nhưng mà chưa giải thoát. Do Mật Tông mà luyện thần thông tưởng, cho nên nó có những cái đặc biệt nhưng cái đặc biệt đó chưa giải quyết được vấn đề sanh tử luân hồi, các con hiểu điều đó chưa? ..."
...

"Cho nên trên cái sự tu tập của Phật thì phải hiểu rõ, rất rõ, chỉ có những người mà nhập được các định, người ta mới quan sát được tất cả những sự kiện xảy ra. Ngồi đây mà người ta dùng cái Thiên Nhãn Minh, tức là cái trí tuệ Tam Minh người ta quan sát được vũ trụ, mà vũ trụ là vô cùng, vô tận. Người ta ngồi đây người ta nhìn như mình nhìn chỉ ở trong lòng bàn tay, thấy trước mặt mọi vật. Thì các con thấy người ta tu hành người ta rất vất vả cực khổ, ăn ngày một bữa, người ta sống đâu có phải như ngoài đời đâu. Người ta sống một mình mà đền đáp lại công lao tu tập của người ta bằng cách người ta tu đến mức độ mà người ta ngồi quan sát vũ trụ, người ta biết được tất cả những hành tinh trên không gian này là như thế nào, đâu phải người tu chỉ có biết tu mà thôi đâu. "
...

p/s: - Tư liệu này do nhóm Học Tập Đạo Đức ghi chép lại lời giảng của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc về nghiệp không tham sân si và sức tỉnh thức, có 4 giai đoạn.
- Nhờ bài giảng và tư liệu này cho chúng ta hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề tái sanh, lợi ích của tu tập, các hiện tượng mà người ta cho là đặc biệt như một số người có khả năng nhớ được quá khứ tiền kiếp của mình,...
- Tư liệu được xuất bản dưới dạng bản in chuẩn pdf, dạng web html. Quý bạn đọc vui lòng nhấp vào liên kết hình dưới để đọc toàn bộ hoặc tải về:

Saturday, 8 October 2016

WHY DID A STORM, HURRICANE CHANGE THE COURSE AND WEAKEN?
This is a message for all people around the world:To answer this question we need to ask some more questions: why there are a storm, hurricane ? Why a storm, hurricane goes directly to that island, country not others ?

Everything happens in this world are the cause and effect.

So what are the causes of all catastrophe, accident, disease, storm, hurricane, flood, earthquake and other natural phenomena ?

They are from actions, speeches and thoughts of human beings.

People have not known that all their actions, speeches and thoughts have been produced and left an invisible force in the space. Those forces look like a magnetic field which cause a large scale of change in pressures at different places around the world. Therefore, due to different pressures at different places, a winds, storms, hurricane, earthquakes,... appear.

So what are those forces ? They are:
  • Killing, hit, hunting, fishing and eating forces from killers, hunter, fisher and eaters.
  • Scaring forces of beings from being killed, hit, hunted and fished.
  • Anger 's forces of beings from being killed, hit, hunted, and fished.
  • Hurting forces from being killed, hit, hunted and fished.
  • Screaming forces from being killed, hit, hunted, eaten and fished.
  • And so on...
    Those forces will return back to all human who had killed, hit, hunted, eaten, fished other beings. Those forces create storm, catastrophe, hurricane, flood, fire,... everywhere in the world.
Let's see what kind of action, speech and thought cause those catastrophes ? They are an evil actions, speeches and thoughts.

Most common actions we can easily see are:
1- Kill, hit, hunt, catch, fire and eat meat of other beings. Not respect life of other beings.
2- Steal something from others, take what is not given you.
3- Sexual misconduct or all kinds of bodily harm

Most commons speeches we can see are:
1- False speech
2- Malicious speech
3- Harsh speech
4- Frivolous talk or gossip
5- Take intoxicating drinks and drugs, marijuana

Most common thought we can see are:
1- Greed
2- Anger
3- Wrong will

Therefore, If people live with good actions, speeches and thoughts then the winds, storms, flood or hurricane will change their course off the places where people live and weaken.

Most common places where often got storms, flood and hurricane are along the coast. Why ? Because at most of that coast, people do not love other beings. They catch fish and other sea animals, they like to go fishing, they like to eat seafood. Those places are Japan, Haiti, east coast of America,and so on...

Tons of fish and sea animals were caught every day. Millions of fish and sea animals died everyday, Millions of invisible evil forces from those fish and sea animals spread out into the space every day. Those fields have accumulated and someday they will return back to human beings by storms, flood and hurricane. That is an effect. when the storm, flood, hurricane came, people died as fish and sea animals.

If people want to stop storm, flood and hurricane, let's love and respect life of all beings, Stop killing, hunting, striking, catching, fire or eating meat of other beings.

Wherever people love and respect life of other beings, the storm, flood and hurricane will not exist. If it exists, it will change the course off those places and become weaken.

Beside storm, flood and hurricane, there are more fire, earthquake, disease around the world appear more and more every day. Those are the cause and effect of human beings, too.

So remember: “ Respect life of other beings is helping save our life”. Do not kill, hunt, catch,fire and eat meat of other beings anymore. Loving all beings is the key of happiness.

Friday, 30 September 2016

BUÔNG XẢ LÀ YÊU THƯƠNG

Tâm thư gửi Diệu Linh (04/11/2006)


Đệ nhất pháp buông xuống của Phật giáo là lòng yêu thương vô bờ bến đối với mọi người, đối với vạn vật. Con có biết không? Đó chính là đạo đức hiếu sinh con ạ! Nó thường mang lại lợi rất lớn cho mình, cho người. Con đường tu theo Phật giáo chỉ dùng sự hiểu biết của con mà hóa giải được tâm đau khổ, nhờ đó tâm được giải thoát. Như vậy tu theo Phật giáo đâu phải khó khăn, chỉ cần biết buông bỏ là ngay tức khắc là có giải thoát. Xả tâm dễ nhất chỉ có lòng yêu thương, người có lòng yêu thương chân thật đối với mọi người là có tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Nhờ có lòng yêu thương mà các ác pháp dễ dàng xả bỏ. Có đúng như vậy không con? Nhờ con biết xả bỏ những lòng buồn phiền đau khổ, nên tâm con được an vui thật sự trong lòng, 

(Trích từ thư viện Thầy Thông Lạc )

Tuesday, 19 July 2016

NHÂN BẢN ĐỨC PHẬT THÍCH CA"Hỏi: Các nhà khoa học có ý tưởng lấy gen của con khủng long còn lưu lại để tái tạo nên con khủng long thật. Vậy nếu họ lấy gen để chế ra Chúa Jesu mới? Hoặc họ lấy gen của Phật Thích Ca từ xá lợi, răng, tóc thì sẽ ra sao? Có thể ra đời một vị Phật mới không?

Đáp: Xá lợi của Phật đều không phải của Phật Thích Ca. Chỉ có 2 răng và tóc là thật. Nếu họ nhân bản vô tính từ gen Phật trích từ răng, tóc thì Phật’ này sẽ có sắc, thọ, hành giống Phật Thích Ca. Nhưng tưởng & thức thì không giống. Người Phật’ có tính tình giống như nhà khoa học chế ra người Phật’ này vì theo quy luật nhân quả, con phải giống cha hoặc mẹ. Người Phật’ này là một loại thú vật."
...

p/s: - Bài vấn đạo được xuất bản trên thư viện dưới dạng bản in chuẩn pdf, dạng web html và bút tích bản viết tay (do cư sĩ Tịnh Quang ghi lại). Quý bạn đọc vui lòng nhấp vào liên kết hình dưới để xem toàn bộ hoặc tải về tại thuvienthichthonglac

Saturday, 26 March 2016

VƯỢT QUA NHÂN QUẢ


(Kính gửi: Liễu Pháp)

"...Con là một người phụ nữ Việt Nam biết lo cho những người thân của mình hướng về con đường giải thoát. Giúp chồng đi tu, con đi tu nhưng duyên nghiệp của mọi người chưa đủ: chồng bỏ cuộc, con bệnh đau.

Cuộc đời con người đều do nhân quả, nếu ta không cố chuyển nhân quả để thoát ra nó thì ta sẽ bị nó dẫn đi trong đường khổ đau.

Đụng đến nhân quả là đụng đến thiện ác, nếu chúng ta sợ hãi trước ác pháp thì ta dễ chùn bước. Chùn bước tức là đứng lại, đứng lại thì “chìm xuống” như Phật đã dạy; còn gặp ác pháp mà “tiến tới” thì “trôi dạt” như hoàn cảnh gia đình của con.


Cho nên gia đình con chỉ có vượt qua, vượt qua bằng cách nào?

Vượt qua bằng cách ngăn ác diệt ác pháp tức là biết tùy thuận, nhẫn nhục và bằng lòng trước mọi cảnh như trường hợp xảy ra con đã tu tập. Nếu không có pháp ngăn ác diệt ác pháp thì con là người khổ đau nhất và có thể chết.


Hằng ngày con dạy cho cháu hướng tâm như vậy rất tốt và phải cố gắng bền chí thì pháp hướng tâm có hiệu lực sẽ giúp cháu lành bệnh mà không cần phải uống thuốc. 

Hãy tin tưởng vào pháp của Phật sẽ giúp cháu chuyển nghiệp.


Cháu bị bệnh tâm thần phân liệt tức là có một số thần kinh phân biệt không hoạt động.


Vì hiểu sai Phật pháp mà người ta ức chế tâm để đi vào thiền định nên gây rối loạn thần kinh.

Đạo Phật chỉ có pháp tu thiền định duy nhất là “Ngăn ác diệt ác pháp” để khắc phục tâm phiền não, đau khổ của mình, nhờ đó mà được giải thoát mà có thiền định."
...
"Người gieo nhân làm cho người khác sợ hãi, hù, dọa, nạt, v.v.. thì kiếp này phải bị đau thần kinh...."
...

p/s: Bức tâm thư được xuất bản trên thư viện dưới dạng bản in chuẩn pdf, dạng web html và bút tích bản viết tay. Quý bạn đọc vui lòng nhấp vào liên kết này để xem toàn bộ hoặc tải về:

Thursday, 17 March 2016

Ý THỨC LỰC

 (15/11/2008)
Thầy dạy: “Có Như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh mà đã sanh thì bị diệt”. Mục đích của đạo Phật là tâm vô lậu, chứ không phải diệt ý thức làm cho nó không khởi niệm.

Thí dụ như bây giờ tâm mình bình thường không buồn phiền, giận hờn, … thân mình không đau nhức gì hết, … đó là không có lậu hoặc. Còn khi thân mình nó đau nhức chổ này, chổ kia … đó là lậu hoặc; tâm mình nó lo lắng, giận hờn,… đó là lậu hoặc.

Ngồi đây cũng nghe, cũng thấy, cũng biết, cũng thấy, cũng nói, cũng suy nghĩ nhưng mà nó không có phiền não, nó không có làm cho mình khổ; chứ không phải nó diệt hết ý thức của mình hoàn toàn, chỉ còn cái lặng lẽ của nó thì như vậy mình trở thành cây đá sao? Không biết gì, không suy nghĩ gì hết sao? 

Có suy nghĩ có biết, nhưng nó có lậu hoặc đâu! Con người mà, phải có suy nghĩ, ý thức của mình mà, mắt phải thấy, tai phải nghe, ý phải suy nghĩ chứ!? Làm sao lại diệt nó không cho nó suy nghĩ, như vậy khi không suy nghĩ mình tưởng đó là Phật tánh sao? 

Không phải! Cũng là ý thức nó không suy nghĩ, nhưng nó không suy nghĩ trong khoảng thời gian bao lâu thì nó sẽ có những trạng thái khác. Ý thức nó dừng lại, nó không nghĩ ngợi, suy tư, nó kéo dài trạng thái đó thì tưởng nó làm việc, cũng như mình ngủ thì chiêm bao sẽ hiện ra. Cho nên nó đơn giản lắm, nó không có khó khăn, mình chỉ có pháp Như lý tác ý thôi. 

Thầy nhắc nhở tu hành đừng diệt ý thức, vì chỉ có ý thức mới có Dục Như Ý Túc, Định Như Ý Túc, Tuệ Như Ý Túc và Tinh Tấn Như Ý Túc.

Nếu chúng ta diệt ý thức thì sẽ lọt trong không tưởng.

Thầy lưu ý khi tu Tứ Chánh Cần kéo dài tâm không niệm thì dễ lạc qua trạng thái tưởng (Không vô biên xứ tưởng), như vậy thì không được, buộc lòng phải bây giờ phải chuyển qua tu Tứ Niệm Xứ, trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ, trên pháp quán pháp. Kéo dài 7 ngày đêm trên Tứ Niệm Xứ thì chứng đạo hoàn toàn mà không mất ý thức. Cho nên tu Tứ Chánh Cần khác mà Tứ Niệm Xứ khác.

Thầy nhắc nhở tu theo đạo Phật phải theo Bát Chánh Đạo theo đúng lộ trình Giới - Định - Tuệ.

Về phần vấn đạo, Thầy trả lời các phật tử:
- Về Xá lợi
- Về Phong thủy, địa lý: Tất cả đều dựa vào luật nhân quả âm dương, nhưng không quan trọng bằng mình sống thiện, mình sống 5 giới thì mình ở chổ nào cũng yên; còn sống ác thì dù ở chổ tốt thì ít bữa nó cũng tiêu hết.
- Về vấn đề từ trường tái sanh, cận tử nghiệp: Tất cả là nhân quả, nhân quả đi tái sanh.


Tu theo đạo Phật là có giải thoát ngay liền, cho nên mới gọi là: “Pháp Ta không có thời gian đến để mà thấy”, muốn vậy phải có sức tỉnh giác và tri kiến tức là tri kiến giải thoát.


p/s: Trên đây là tóm lược bài giảng của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc tiếp phật tử Tp.HCM ngày 15/1/2008. Quý bạn đọc vui lòng nhấp vào liên kết này để xem toàn bộ video bài giảng này: